Aalborg

familien

{ Lise Carlsen, 39 år, folkeskolelærer på Løgstør Skole. { Lars Bregnehøj Hansen, 43 år, uddannelseschef på Aalborg Tekniske Skole. { Kristian, 8 år. { Frederik, 5 år. { Gustav, 2 år. { Bopæl: Ranum ved Løgstør.