Familieomsorg

Det er meget svært at være uenig med Peter Duetoft, der har kaldt til oprør mod det kolde samfund (19.1.).

Peter Duetoft vil ikke et koldt samfund, hvor den menneskelige kontakt med ældre forsvinder og erstattes af interaktion med robotter og skærme. Der er dog et punkt, som Peter Duetoft ikke har med i sit oprørsskrift: familien! Jeg er med på, at vi har bygget et samfund op, hvor rigtig mange af familiens funktioner er blevet "udliciterede": børnepasning, opdragelse, uddannelse, omsorg og samvær. Jeg siger ikke, at denne "moderne funktionstømning af familien" er et onde. Det har skaffet arbejdspladser, og det har været med til at bære en del af den vækst, som det danske samfund har set - med op- og nedture - siden 1960'erne. Det er en kendsgerning, at en stor del af den danske befolkning ikke bor i umiddelbar nærhed af deres familie. Sådan bor vi ikke mere, fordi mobilitet er nødvendig. Men hvad nu hvis vi tænkte familieomsorg ind i fremtidige overenskomstforhandlinger. Du får fri tid til at besøge din gamle mor og/eller far eller anden familie, som er i risikozonen for at blive offer for den robotservice, Peter Duetoft taler om. Man taler om virksomheders sociale ansvar. Måske vi kunne tale om familiers sociale ansvar i denne sammenhæng. Jeg ved, at det er et kompliceret samfund, vi har bygget op. Jeg ved, at vi ikke rigtigt har nogen kultur for, at vi sådan helt igennem tager vare på vores familie. Der er mange forhold i det moderne samfund, der gør det svært at udvise dette sociale ansvar. For det første er det sikkert ikke alle voksne mennesker, der ved, hvordan man overhovedet taler med sin "gamle mor" eller "gamle far". Men måske vi kunne begynde at drøfte det, så vi ikke ender med at lade robotterne tage over.