Familier skal have bedre tid til børn

På Kristendemokraternes landsmøde i weekenden var temaet "Tid til børn". Netop fordi KD vil arbejde for et samfund, hvor der bliver sat mere fokus på børnene og deres livskvalitet.

KD's vision er at lave Danmark til verdens bedste sted at være barn. Vi vil arbejde for at få ansat en børneombudsmand, som kan være garant for dette. Børn skal have lov til at være børn og udvikle sig på egne betingelser. Derfor vil vi ikke acceptere læseplaner allerede fra to-tre års alderen - men vente med dette til skoletiden. Der skal skabes en miljølov for børn, som sikrer optimale og tålelige vilkår i den tid de er i institutionerne. Og til de forældre, der ønsker at gå hjemme, kæmper KD en kamp for at få pengene til at følge barnet. Der skal være bedre muligheder for job på flextid - og dermed også børnepasning på deltid, hvor man kun betaler for den tid man bruger institution. Det skal kunne betale sig for forældrene at bruge tid sammen med børnene, og det gøres bedst ved at indføre deltidspladser. KD vil også foreslå, at der udformes familiepolitik på samtlige arbejdspladser, hvor det tydeligt fremgår, hvordan firmaets profil er med hensyn til børns sygdom, flextid, graviditet og barsel. Heldigvis har de fleste børn i Danmark det rigtig godt. Men vi har altså en gruppe, der lider af regulært omsorgssvigt, og måske ender med anbringelse uden for hjemmet. Det er bl.a. denne gruppe, som KD vil arbejde specielt for at give bedre forhold. Men et er, at KD vil kæmpe for et bedre samfund for børnene - noget andet er så, at forældrene skal lære at prioritere. Også deres tid, for på den måde at få mere tid sammen med deres børn. Og ovenstående er ikke nyt for KD - men partiet speeder nu op i det politiske arbejde, for at få skabt bedre forhold så hurtigt som muligt. Og på landsmødet var der stor tilfredshed med denne satsning i folketinget. Nok er der andre partier, som også er begyndt at tale familiepolitik på det seneste - men for KD har det altid været et af partiets vigtigste budskaber, at familien og dermed børnene får bedre vilkår. Vi satser på børnene - men da de ikke har stemmeret, håber vi, at forældre vil tænke på dem, når det nu engang bliver valg igen.