EMNER

familieterapi

[ Forskellige psykoterapeutiske retninger med det fælles træk, at individet behandles i sin familiemæssige sammenhæng, hvilket i de fleste tilfælde betyder de familiemedlemmer, som det bor sammen med. [ De forskellige former for familieterapi opfatter familien som et system, hvor delene, dvs. familiemedlemmerne, er gensidigt relateret til hinanden; den terapeutiske proces retter sig derfor specielt imod relationerne mellem de enkelte familiemedlemmer med henblik på at give familiesystemet nogle nye tilpasningsmuligheder. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi