Skolelukninger

Fanen holdes højt trods skolelukning

På Astrup Skole tror man stadig på chancen for overlevelse.

Egentlig har vi det fint nok, for beslutningen kom jo ikke som en bombe. Det havde det til gengæld været, hvis børne- og familieudvalget havde truffet en anden afgørelse, siger Astrups skoleleder Rita Rydborg. - Men jeg har på fornemmelsen, at den sag ikke er endeligt afgjort - at noget vil ske, inden byrådet beslutter sig 16. december - Så hvorfor dog bruge al sin tid på de skuffelser, der aldrig gik i opfyldelse, lyder det skælmsk fra Rita Rydborg - med lån fra Johannes Møllehave. - Vi vil til det sidste bidrage til at sikre, at byrådet beslutter sig på så rigtigt et grundlag som muligt. Og så holder vi i øvrigt fanen højt og drager dagligt omsorg for, at børnene ikke mærker noget til den pessimisme og den usikkerhed, der omgiver os, forsikrer skolelederen i Astrup. Fra august 2011 er skolen udset til alene at skulle huse elever med specielle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder. Dem går der for tiden 11 af på Astrup Skole. Andre børn med lignende vanskeligheder, som undervises uden for kommunen, hentes til Astrup. Spørgsmålet er derfor, om Plan B - den friskole, som lurer i kulissen - i givet fald får plads til at agere i bygningerne på Hadsundvej 11. Astrup Skoles huser i dag også 34 børn i fem S-klasser - børn med generelle indlæringsvanskeligheder. De fordeles i 2011 på andre skoler i Mariagerfjord.