Nørholm

Faner, taler og musik

ØSTER HORNUM: Der er traditionen tro faneindmarch, når Aalborgkredsen af pensionistforeningerne holder sit sommerstævne i Øster Hornum Hallen torsdag. I år vil den ny forstander for Rude Strand holde festtalen og den ny formand for kredsen, Vagn Larsen, Nørholm, byder velkommen. Øster Hornum Pensionistforening markerer feststemningen ved at opstille byens flagallé. Siden kommunalreformen er Aalestrup i dag med i Aalborgkredsen. Gert Degn leverer musikken efter kaffen.