Musik

Fanerne skal luftes

Danmarkssamfundet retter en appel til fritidslivets organisationer om at melde sig - under fanerne

FREDERIKSHAVN:På mandag skal fanen luftes. Gamle Dannebrog skal ud og vise sin styrke som samlingspunkt for os, der bebor de danske øer. Ganske vist er Flagets Dag overskredet med en enkelt dag, men i erkendelse af, at søndagen næppe dur som samlingspunkt har Danmarkssamfundet i de fire kommuner, Frederikshavn, Skagen, Sæby og Læsø besluttet at afvikle flagfesten mandag aften på Kirkepladsen i Frederikshavn. Det sker ad to omgange. Mandag morgen for børn med optog gennem byen til Skandia Torv og senere ved 19-tiden med taler, sange og overrækkelse af nye faner og flag. Dagen sluttes med Valdemarsgudstjeneste i Frederikshavn Kirke. - Vi håber virkelig på, at mange foreninger fra alle dele af fritidslivet vil bakke op bag vort arrangement på Flagets Dag, siger primus motor for flagfesten, Bent Johannes Nielsen. Formiddagen med børneoptoget er lagt op til en rigtig festdag med flag, klovner, brandbiler, motorcykler - og ikke mindst is til alle. Og aftenen skulle nemlig gerne blive en sand opvisning af faner i alle aldre ved denne årlige mønstring i Frederikshavn. - I Danmarkssamfundet gør vi en stor indsats for at skaffe de nye flag og faner, som foreningerne og organisationerne i fritidslivet har brug for. - Alene i år anvender vi over 40.000 kroner til indkøb bare i vores kreds. - Derfor er det også vigtigt, at vi ser, at fanerne bliver brugt - at de ikke bare sidder på væggen i klublokalerne og samler støv. Flaget er et samlingspunkt. Det skal vises og luftes hyppigt, siger Bent Johannes Nielsen. Flagfesten indledes dels på parkeringspladsen på Kalkværksvej og dels på parkeringspladsen ved plejehjemmet mandag 18.30. I nord møder en række faner op og de vil følge bag Tordenskioldsgarden frem til Kirkepladsen. Fra syd styres musikken af Old workers Brass Band. Gudstjenesten indledes 19.45. Her medvirker Frederikshavn Mandskor. Hele aftenen sluttes med kaffe i Sognehuset.