EMNER

Fangede 47 ørreder

} KONKURRENCE: 44 lystfiskere havde en rigtig god dag ved Gunderup Fiskesø i lørdags. Ud over det gode vejr kunne de også nyde, at fiskene bed på. Lystfiskerne fangede sammenlagt 47 ørreder på tilsammen godt 90 kilo. Af de 47 ørreder blev de 24 fanget inden for kort tid efter at konkurrencen begyndte, hvorefter der blev lidt stilstand. Vinderen, der fik den største fisk på krogen, nemlig på 4,1 kilo, blev Niels Anker Nielsen, Hvalpsund, der har haft den placering to gange tidligere. Andenpladsen gik til Finn Markussen, Farsø, der fangede en ørred på 3,7 kilo. Tredjepræmien, der blev givet for flest fangede fisk, gik til Jens Gartner Jensen, Aalestrup, der fangede otte ørreder. } BEFRIELSEN: Lige siden befrielsesaftenen i 1945 har man i Ullits, Foulum og Svingelbjerg sogne højtideligholdt 4. maj. Også i år bliver der holdt mindegudstjeneste. Det bliver i Foulum Kirke onsdag aften klokken 19.30, hvor sognepræst Troels Laursen prædiker og der synges sange og salmer, der hører krigen og befrielsen til. Derefter er der foredrag i Ullits præstegård, hvor tidligere malermester Rudolf Stougaard, Ullits, fortæller om sin tid i modstandsbevægelsen, som han kom ind i via spejderbevægelsen. Der vil naturligvis brænde lys præstegårdens vinduer på denne aften, hvor 60 års dagen for Danmarks befrielse mindes. } FULDTALLIG: Det lykkedes at få valgt to nye medlemmer til Strandby Hallens bestyrelse, da der forleden blev holdt generalforsamling. Valgt blev Birgitthe Jensen og Finn Poulsen, mens der var genvalg til Henning Christensen. Bestyrelsen konstituerede sig med det samme med nyvalgte Birgitthe Jensen som hallens nye formand. Som næstformand fortsatte John Sørensen, Henning Christensen forblev kasserer, mens Lilly Hansen blev sekretær. } Farsø Kommune har solgt Risevej 19, Vester Hornum, til Lone Laursen og Ivar Kruse Laursen. } Farsø Kommune har solgt Haraldsvej 20, Farsø, til Morten Alfred Ingerlev Larsen og Maiken Krogh Jensen. Ejendomsværdi: 197.000 kroner. } Teddy Sørensen har solgt Holmevej 63, Holme By, til Mona Andersen og Karsten Færk Larsen. Ejendomsværdi: 560.000 kroner.