Fanger nægtes i stigende grad prøveløsladelse

Især narko belaster de indsatte mere og mere

Voldtægt 10. september 2002 08:00

KØBENHAVN: De indsatte i landets fængsler er mere hårdkogte end tidligere - og det betyder, at de kommer til at udstå længere tid af deres straf bag tremmer. Normalt får fanger, der er blevet idømt mere end tre måneders fængsel, lov til at blive løsladt på prøve, når de har to tredjedele af straffen udstået. Men Direktoratet for Kriminalforsorgen nægter i stadig flere tilfælde at åbne fængselsportene ud til friheden så tidligt. Hvor det i 1992 var et sted mellem hver ottende og hver niende indsatte, der fik afslag på prøveløsladelse, fik mere end hver femte - eller 21 procent - et nej sidste år. I lukkede fængsler er man efterhånden oppe på, at det næsten er hver anden, der får en afvisning - nemlig 42 procent. - Når vi giver flere afslag, er én af de væsentligste forklaringer, at fængslerne har fået et mere belastet klientel - blandt andet fordi flere er på narko, forklarer specialkonsulent Marianne Hoffgaard fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Hvor det i starten af 1990'erne var omkring 30 procent af fangerne, der var på stoffer, er tallet nu oppe på 37 procent. - Nogle får afslag på en prøveløsladelse, fordi vi er bange for, at de vil bruge den til at begå ny kriminalitet - andre fordi de ikke vil acceptere de vilkår, der er for en prøveløsladelse, siger Marianne Hoffgaard. Ét af dem kunne være at komme i narkotikabehandling, så de kommer af med deres kedelige last. Mange af de indsatte når dog at blive løsladt, før de har siddet i fængslet på fuld tid. Selv om man skulle tro, at færre prøveløsladelser betyder, at der er mere trængsel i fængslerne, er det nu ingenlunde tilfældet - ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det skyldes mest, at flere bliver idømt samfundstjeneste i stedet for fængsel, og at antallet af danskere, der bliver dømt for drab, røveri, voldtægt og narkotikasalg er faldet lidt de senere år. Sidste år begik 32 ud af 2.607 prøveløsladte ny kriminalitet, mens de var ude, så de atter skulle sættes i spjældet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...