EMNER

Fanger på flugt

Siden sommer har paragraf 124 i Straffeloven givet mulighed for at idømme fængselsstraf til fanger, der stikker af fra fængsler og arresthuse. Fængslet kan desuden idømme disciplinærstraf i form af advarsler, bøde eller placering i straffecelle uden adgang til fællesskab med andre fanger. En flugt får også betydning for fangens mulighed for weekendorlov. Som udgangspunkt har en fange udgang hver tredje weekend, efter at han har afsonet mindst fem måneder.