Fanget af sine løfter

Patientforeningen (tidligere Privathospitalernes Venner) har naturligvis grund til at blive vred, når regionsrådsformand Ulla Astman (S) som formand for regionernes sundhedsudvalg siger, at Folketinget bliver nødt til at genindføre en differentieret behandlingsgaranti, hvis regionernes ekstraudgifter til privathospitalerne ikke skal vokse endnu mere. Kun for de mest livstruende og smertefulde lidelser bør Folketinget genindføre den tidsfrist på en måned, som lige nu er suspenderet efter forårets konflikter. For mindre alvorlige og mindre hastende operationer kan ventetiden så være på to måneder, før patienterne får ret til at vælge privathospital, mener Ulla Astman. "Det viser med al tydelighed, at regionernes slet skjulte dagsorden er at fratage borgerne en lovbestemt ret, som patienterne er glade for," siger Villy O. Christensen, Patientforeningens næstformand. Foreningen har, som NORDJYSKE Stiftstidende fortalte onsdag, i øvrigt en klage liggende hos statsadvokaten, fordi Region Nordjylland i strid med reglerne, men også som følge af konflikten, ikke har givet patienter præcise datoer for deres behandlinger. Lov og lov, og lov skal holdes - når det ikke kan være anderledes. Derfor har Villy O. Christensen og alle landets patienter en solid juridisk knage at hænge deres hatte på. Og ifølge lovet, udformet af Christianborg-politikerne, misrøgter regionerne deres opgave, hvis de ikke følger loven - bortset fra, at der lige er den detalje, at Christiansborg-politikerne ikke giver regionsrådene midlerne til at nå målet. Det lykkes næppe heller at få regeringen til at diffenterentiere behandlingsgarantien. Selv om regeringen burde gøre det, er den fanget af sine egne løfter, som den naturligvis blev presset til af et folkekrav. Den, der vil genvælges, går sjældent på tværs af den offentlige mening, men garantierne har reelt været tvivlsomme fra dag ét. Det er en forbandet politisk pligt at prioritere, også når det gør ondt. Men desværre er opfattelsen, at det snarere er en politisk ret at rette bager for smed.