Lokalpolitik

Fanniker klar til at indtage Aalborg

Vadehavsfolket demonstrerer for fortsat selvstændighed

AALBORG:Om en måneds tid vil fannikerne komme til at sætte deres umiskendelige præg på bybilledet i Aalborg midt i den travle lørdagshandel. En flok mennesker fra vadehavsøen har meldt deres ankomst lørdag 20. marts for at demonstrere imod, at Fanø og en række tilsvarende kommuner risikerer at forsvinde fra landkortet i forbindelse med de forestående kommunesammenlægninger. Det usædvanlige initiativ kommer fra Kommunegruppen på Fanø, der ikke alene kæmper for fortsat selvstændighed for deres egen ø, men også for kommuner som Skagen, Thyborøn-Harboøre, Lemvig, Holmsland og Blåvandshuk. - Fælles for alle disse kommuner er, at de ligger forholdsvis isoleret omgivet af vand. Og for de flestes vedkommende ser økonomien meget fornuftig ud til trods for, at der bor forholdsvis få mennesker. Vi kan sagtens klare os uden at blive indlemmet i en storkommune, hvor vi blot bliver revet med af slipstrømmen og risikerer at miste vores identitet, siger Asger Jensen fra Kommunegruppen på Fanø. På Fanø, som altså stadigvæk er en selvstændig kommune, bor der 3200 mennesker. Men til trods for det forholdsvis beskedne antal skatteydere er skatteprocenten blandt de laveste i hele landet. Fannikerne betaler kun 18,5 procent i kommuneskat. Eksempelvis betaler skatteyderne i Aalborg 21,4 procent i kommuneskat. - Vi har et lille, velfungerende samfund. Det er der ingen grund til at ødelægge, fordi en kommission nu lægger op til, at de fremtidige kommuner gerne skal have op omkring 50.000 indbyggere, mener Asger Jensen. I modsætning til eksempelvis Læsø, Samsø og Langeland modtager Fanø ingen ekstra offentlig støtte. Øen klarer sig på akkurat samme økonomiske vilkår som de fleste andre danske kommuner. Asger Jensen vil ikke på nuværende tidspunkt røbe, hvad happeningen på C. W. Obels Plads i Aalborg kommer til at bestå af. For der skal helst gemmes lidt overraskelser. Udover Aalborg vil fannikerne demonstrere for fortsat selvstændighed i Århus og Odense. De tre byer aflægges visit tre på hinanden følgende lørdage i marts. Fannikerne er i øjeblikket i fuld gang med at indsamle penge til annoncer, som skal gøre borgerne i de tre byer opmærksomme på deres ærinde.