Aalborg

Fantasi og opspind

ÆLDREPLEJE:Ang. artikel i Nordjyske den 29/7 2007: ”Ældreplejen lever ikke op til egne krav om kvalitet”. Og NORDJYSKE har ikke levet ikke op til sit ansvar for hvad, der bliver skrevet i avisen. Det er ikke let at være pårørende til en dement, og for os at se, har en journalistelev udnyttet en sådan sårbar pårørende til at promovere sig selv, for artiklen er ikke andet end fantasi og opspind. Og det har vi som dedikerede ansatte på Hellashøj Plejehjem ikke brug for. På grund af vores tavshedspligt kan vi ikke udtale os om, hvad der står i artiklen. Noget kan vi dog fortælle. Aalborg Kommune har haft en rygepolitik i så lang tid, at vi ikke kan huske, hvornår den startede. Derfor må der kun ryges udenfor. Vores sjove skilt på døren ind til personalestuen beskriver en flok muntre vikinger med hjelme og horn, højt hævede krus med mjød i, formoder vi. Under billedet står der ”Fagligt møde, vil ikke forstyrres.” Det er sat op af en medarbejder, der synes, at humor også hører hjemme her hos os. Med hensyn til genbrug af bleer, så er prisen på bleer 4-11 kr. Er en ble ikke forurenet bliver den ikke skiftet. Vi, personalet på Hellashøj er et fasttømret team, vi arbejder godt sammen, har et højt ambitionsniveau og faglig kompetence. Vores drive er, at se at beboerne har det godt og at tilgodese deres behov. Vi, personalet på Hellashøj troede ikke, at det kunne overgå os at komme i avisen for dårligt udført arbejde. Efter at have læst avisen fyldtes vi med vrede. Derefter med resignation, og nogle talte om andet arbejde. Når ældreplejen bliver omtalt i medierne er det som oftest for at lave en sensation, som oftest er dårlig. Os der er dedikerede, og som har en faglig stolthed ved udførelsen af vores arbejde bliver aldrig hørt og sjældent rost. Vi har stor forståelse for, at der er mange kolleger, som søger væk fra faget, samt at der er dårlig søgning til uddannelserne. Faget har stadigvæk en lavstatusprofil. Men det giver ikke nogen lov til at skrive, hvad de vil. Vi vil ikke lade nogen tryne os; derfor dette læserbrev. Til sidst en efterlysning: Vi mangler en gammel dame i en rød fløjlssofa fra 70. Er der nogen der kender til hende og sofaen? Det er ikke her hun bor.