EMNER

Fantasien rækker langt

Så langt vi kan gå tilbage i udviklingen, har menneskenes tanker svinget mellem to grænser, fantasien og virkeligheden.

I fantasiens verden frigør man sig for alle snærende og hæmmende bånd, og svinger sig let og lykkeligt op til hersker over de problemer, som man senere, i virkelighedens verden må kæmpe årelange kampe med, før det lykkes at gøre fantasien til virkelighed. I den politiske verden tegnes et billede med Helle Thorning-Schmidt (S) som statsminister, og Villy Søvndal (SF) som vicestatsminister, er vi her i fantasiens eller virkelighedens verden, må jeg spørge? Karl Marx brød sig i øvrigt ikke om fantasi, han forbandt den med eskapisme og kulturel infantilisme, og den gamle filosof mente, at fantasier var ufarlige for borgerskabet. Kun ved fysisk handling kunne man realisere et alternativ til det herskende samfundssystem. Hvornår mon vi ser Helle og Villy i spidsen for en korporlig revolution side om side, eller skal vi blot henlægge disse fantasier til ”skammekrogen”? Var det blot fantasi, at danskerne for fem år siden ikke længere ville acceptere det høje skattetryk i Danmark? Er det blot fantasi, når danskerne gang på gang svarer yderst, meget eller godt tilfreds på mange tilfredshedsundersøgelser der vedrører sygehuse, skoler, børnehaver m.m.? Var det blot fantasi, når mange danskere for ganske kort tid siden tilsluttede sig et samfund, der fik bragt udlands- og indlandsgælden væk? Var det blot fantasi, da danskerne støttede regeringen i at få Saddam Hussein væk fra magten? Nej, selvfølgelig var det ikke det. Det mente danskerne var det rigtige. De har bevist det to gange ved at stemme på den samme regering. Hvis det nu er sådan, at vi mennesker bevæger os med vores tanker imellem fantasien og virkeligheden, kunne man så ikke forestille sig, at de samme mennesker der før var så sikre i deres valg har ladet sig hengribe til fantasiens verden? Kunne man ikke forstille sig, at det er lykkedes socialisterne S og SF i fællesskab, at have fået tegnet et fantasibillede – et skræmmebillede, så man helt glemmer den realistiske verden? Vi så det da BUPL og andre fagforeninger manipulerede med tallene, og fik billedliggjort de danske børnehaver og skoler til at fremstå som rene u-landsprojekter, hvor pædagogerne nærmest kun kom på besøg ved lejlighed. Vi så det, da et enkelt tilfælde af omsorgsvigt på et plejehjem blev billedliggjort med hemmelige optagelser, taget ud af en sammenhæng, og gjort til genstand for alle plejehjem i Danmark. Vi så det, da Thor Pedersen blev billedliggjort med H.C. Andersens ”Fyrtøjet” - hunden med så store øjne som rundetårn, der sad og vogtede ovenpå pengekisten, samtidig med at man fik indprentet af, at de fleste danskere var nødlidende og forarmede. Er her ikke nærmest tale om ren manipulation? Er det billede, som S og SF forsøger at tegne for danskerne ikke bare fantasier? Det er min klare overbevisning, at her er tale om fordrejning af virkelighedens verden. Om end ikke rene fantasier – så meget tæt på. Lad os i stedet for koncentrere os om de problemer der befinder sig i virkelighedens verden, og få de overdrevne skræmmebilleder væk. S og SF har den seneste tid lavet mange selvmål, som de vil høste for senere, når det står lysende klart for enhver, at vi forsøges ført bag lyset ved hjælp af manipulation.