Fantasiløs vanetænkning

Fantasiløs vanetænkning bliver det, når Aalborg byråd (12.9.) bliver stillet 3 væsentlige spørgsmål 1. skal en 3. Limfjordsforbindelse gå gennem Lindholm?

2. skal en 3. Limfjordsforbindelse gå øst om Aalborg som den eksisterende motorvejsføring? 3. Skal en 3. Limfjordsforbindelse etableres som en motorvej vest om Aalborg over Egholm? Byrådet bliver ikke spurgt, om trafikproblemerne er så omfattende. at det retfærdiggør at bruge 5-7 milliarder samfundskroner på en 3. Limfjordforbindelse. De bliver heller ikke bedt om at tage stilling til, om de påståede trafikproblemer kunne løses på anden måde end asfalt. I spørgsmålene, som byrådet skal tage stilling til, er der ikke spurgt til byrådets holdning til at tage beslutninger, som går mod kommunes klimamål eller det overordnede danske klimamål. I de sidste mange år er det blevet sandsynliggjort, at de klimamæssige forandringer for en stor del skyldes menneskelig aktivitet. Vi står som samfund i de næste mange år over for milliardinvesteringer til at imødegå følgerne af den globale opvarmning bl.a. forøgelse af kapaciteten i kloaknettet, etablering af kæmpe regnvandsbassiner for at klare de voldsomme regnskyl, som ser ud til at være en af konsekvenserne, men også udbygning af diger til imødegåelse af øget vandstand i havene. Måske kommer der også investeringer i uopdagede følger af klimaændringerne, som vi måske kun har oplevet en del af endnu. Enhver borger, enhver politiker, lokal såvel som landspolitiker, burde være seriøst optaget af at løse CO2-problemer på en konstruktiv måde og ikke bare bevidstløst fortsætte, som om CO2 kun er noget, der vedkommer u-landene, og hvis vi køber kvoter der, så går det hele nok. Andre steder i landet har man virkelig trafikproblemer, f.eks. ved Trekantsområdet, sker der et trafikuheld her ophobes der i løbet af 5-10 minutter, 15-20 km lange køer, hvad oplever i ved Limfjorden - 2 til 2,5 km langsom køkørsel! Det er virkelig arrogant at ville bruge samfundsmilliarder på disse bagateller. Der er fremført, at en vestlig motorvej vil sikre en erhvervsudvikling i Nordjylland, men det kommer ikke til at ske på grund af en vestlig linjeføring. Motorveje i sig selv skaber kun arbejdspladser under etableringen og kan efterfølgende bidrage positivt til en igangværende udvikling. I en nylig offentliggjort rangering af danske kommuners erhvervsklima indgår 44 indikatorer hvoraf vej og infrastruktur kun er én. Industriarbejdspladser flytter i stor stil ud af landet, og i følge industrien skyldes det ikke kun de lavere lønomkostninger, men blandt mange andre faktorer også nærhed til de europæiske markeder. På den måde er Danmark som land i Europa blevet et udkantsområde, og derfor kommer der ikke store industriarbejdspladser til regionen. Og skulle der blive etableret virksomheder i Nordvestjylland som har behov for hurtig transport til resten af Europa er der da mere logik i at etablere en ny hurtig vej fra Kolding over Viborg til Aggersund, så kommer man udenom Aalborg, udenom Vejle og som gevinst får Vesthimmerland også glæde af en hurtig vej ud i verden. Men det er måske slet ikke det, det handler om, det er måske et spørgsmål om at kunne få flest mulig mennesker ud i City Syd? Måske vil borgere fra Fjerritslev, Brovst og Vestvendsyssel virkelig gerne ud at handle der og lægge de stærkt beskattede lønkroner i Aalborgs kommunekasse i stedet for i den lokale. På den måde skubber man til den udvikling, som er beskrevet om, hvor befolkningstallet vil øges de kommende år, nemlig i de store byområder. I Aalborg kommer det til at betyde en betydelig udvikling i det østlige område med det nye sygehus og med det kommer der flere virksomheder i det område og en vestlig linjeføring af den 3. forbindelse vil medføre betydelig øget trafik på tværs gennem Aalborg. Miljømæssigt er det uhensigtsmæssigt at køre 40-60 km for at handle og en svensk undersøgelse har påvist at storindkøb øger madspild, derfor er en handelsmæssig udvikling hvor flest mulig handler lokalt en gevinst både for den enkelte borger, kommunekassen og for miljøet.