Børnemishandling

Far frikendt for vold mod datter

Landsretten fandt det ikke bevist, at der er sket et lovbrud

FREDERIKSHAVN:Faderen til en niårig pige er i Vestre Landsret frifundet for vold mod datteren. Dermed omstødte landsretten en dom, som retten i Hjørring tidligere har afsagt i sagen. Pigens forældre boede kun sammen i kort tid, mens hun var spæd. Da hun blev fem år døde hendes mor, og barnet blev anbragt hos en plejefamilie. Hun kom på besøg hos sin far, og han ønskede at få hende hjemgivet. Det accepterede Børne- og Unge-udvalget i hjemkommunen. Forvaltningen ankede afgørelsen til Ankenævnet, der fulgte forvaltningens indstilling. Sagen verserer fortsat. I august 2008 var den nu niårige pige på samvær hos faderen i Frederikshavn. En søndag morgen kom far og datter op at skændes, da pigen ikke ville spise sin morgenmad. I retten i Hjørring blev den nu 44-årige far dømt for at have slået hende på siden af hovedet og for at have taget hende så hårdt om håndleddet, at hendes ur gik i stykker. Pigen har under en videoafhøring forklaret, at hun slog hovedet mod væggen på grund af faderens udfald mod hende. Faderen har hele tiden nægtet sig skyldig. Han har under sagen forklaret, at der var en uoverensstemmelse, og at pigen blev sendt ind på sit værelse, hvorfra der kort efter lød et skrig. Af bevisførelsen fremgik, at pigen lider af selvdestruktiv adfærd, - Det var en ulykkelig sag, hvor påstand stod mod påstand, siger faderens forsvarer, advokat Jens Chr. Christensen, Sæby, men landsretten besluttede enstemmigt at frifinde min klient. Siden sagen blev rejst, har faderen ikke haft samkvem med datteren.