Skolevæsen

Far idømt dagbøder for vold mod skoleleder

Der opstod håndgemæng, da en far ville hente sit barn på Lille Virgil’s Friskole i Oue

ARDEN:Egentlig var det en voldssag, der var til behandling ved retten i Hadsund i går. En 49-årig far blev dømt for vold mod lederen af Lille Virgil’s Friskole i Oue i forbindelse med, at han 14. august ville hente sin søn, der går i børnehaveklasse. Situationen tilspidsede sig, da skolelederen ikke ville lade faderen få barnet med. Hun stod med barnet på højre arm, mens hun afværgede faderens forsøg på at tage barnet. Det førte til, at faderen fik fat i venstre arm på skolelederen og vred den om på ryggen mens hun stadig havde barnet oppe hos sig. En anden lærer overtog barnet og tog det hurtigt med udenfor. Dårlig kommunikation Men udover voldsepisoden handler sagen også om manglende kommunikation mellem forældre og skole. - Jeg troede ikke, at han havde ret til at hente barnet, forklarede skolelederen sin opførsel. Den opfattelse havde hun fra moderen, og derfor havde lærerkollegiet på skolen fået besked på ikke at aflevere barnet til faderen. Det var også aftalt, at moderen skulle holde barnet hjemme fra skole næste dag, af frygt for at faderen ville hente det. Da faderen kom til skolen, var han ledsaget af sin 11-årige søn og en god ven. Vennen var med som chauffør, da faderen og storebroderen ikke havde set lillebroderen i flere måneder. De havde ikke været på skolen før og måtte derfor spørge sig for, før de fandt børnehaveklassen. Efter at faderen havde præsenteret sig, gik læreren straks hen til barnet og tog det i hånden. Hun sagde, at det var aftalt, at hvis faderen kom efter sønnen, skulle skolelederen underrettes. En af de lærere, der havde vist vej, var allerede på vej efter skolelederen. Da hun kom til, overtog hun barnet og bad i utvetydige vendinger faderen om at forlade skolen. - Du kan godt glemme det, var hendes kommentarer til at se de papirer fra Århus Statsamt og Civilretsdirektoratet, der giver faderen ret til at være sammen med barnet hver anden uge fra torsdag og weekenden over. Et samvær som moderen hidtil havde forhindret ved ikke at være der, når der var aftalt et mødested. Da moderen forlod hjemmet i december sidste år, var der enighed om at drengene skulle gå på Kragelundskolen, der ligger få minutters gang fra deres hjem Senere flyttede hun til Himmerland og indskrev, uden faderens vidende, begge drenge i Lille Virgils Friskole i Oue, og den yngste begyndte i børnehaveklassen efter sommerferien. Da faderen fandt ud af det, ringede han til skolelederen for at protestere mod, at drengen var skrevet ind på skolen og for at få information om skolen. Det fik han ikke, men blev i stedet belært om, hvordan han skulle klare sin skilsmissesag. Det bekræftede skolelederen i retten, og hun fortalte også, at hun vidste, at der var fælles forældremyndighed, og at hun godt kendte til reglerne om fælles forældremyndighed. Alligevel havde hun ikke gjort noget for at få faderens samtykke til, at børnene blev meldt ind i friskolen i Oue. Faderen ankede omgående dommen på ti dagbøder af 500 kroner. Hans forsvarer, Helle Lokdam, havde talt for en frifindelse og gjort opmærksom på, at en voldsdom kan bruges mod faderen i skilsmissesagen.