Far klager over Brovstlæge

Læge Svend Fonslev vil ikke afsætte sene konsultationer til børneundersøgelser. Det klager en far nu til amtet over.

Læger 1. september 2004 06:00

BROVST: Er det rimeligt, at børneundersøgelser kun foretages om formiddagen? Det mener Henrik Eck fra Sdr. Økse ikke, men det var den besked han fik, da han forsøgte at bestille en tid til sin datters fem-måneders undersøgelse hos læge Svend Fonslev, Brovst Lægehus. Henrik Eck arbejder i Aalborg og ønskede af den grund at benytte sig af den sene konsultation onsdag eftermiddag fra 16-17 så han ville forsømme arbejdet mindst muligt. Ifølge Henrik Eck fik han den besked, at systemet i Brovst Lægehus er lavet sådan, at børneundersøgelser kun laves om formiddagen. Brev til amtet Den besked var Henrik Eck langtfra tilfreds med. Han valgte at indsende en klage til Nordjyllands Amt over Svend Fonslev, og spørger i klagen om, lægen er til for patienterne eller omvendt? Henrik Ecks kone har ikke kørekort og med bopæl i Sdr. Økse er mulighederne for at komme til Brovst med offentlig transport yderst begrænsede. - Det kan da lade sig gøre, men der er cirka tre kilometer til busstoppestedet, så det er ikke så nemt, siger Henrik Eck. Alternativet til den offentlige transport er at alliere sig med venner, der kan køre mor og barn til lægehuset eller også tage en taxa, men det mener Henrik Eck ikke er rimeligt, når der nu findes eftermiddagskonsultation. Gråzone Afdelingsleder Birthe Rusholt fra amtets afdeling for sygesikring og sundhedsfremme mener, at der er tale om et gråzoneområde. - Det er en balancegang mellem lægens ret til at planlægge sin arbejdsdag og patienternes krav på service. Det må komme an på en individuel vurdering. En børneundersøgelse kan være tidskrævende og optage en stor del af en eftermiddagskonsultation, men kan komme på tale, hvis der ikke er andre muligheder, siger Birthe Rusholdt. Hun fortæller videre, at patienter skal have ugentlig adgang til konsultation efter klokken 16, og at udearbejdende har fortrinsret til de sene tider. Står fast Efter at have modtaget klagen fra Henrik Eck, har amtet anmodet Svend Fonslev om en udtalelse i sagen. Svend Fonslev har sendt en udtalelse til amtet, som her er gengivet i sin helhed: "Som svar på ovennævnte klage, kan jeg kun sige, at den er åbenlys urimelig, og at den aldrig burde have været realitetsbehandlet. Ifølge overenskomsten er aftenkonsultationen forbeholdt voksne med udearbejde, hvilket selvfølgelig udelukker børneundersøgelserne." Svend Fonslev har ikke ønsket at udtale sig til NORDJYSKE om den konkrete sag. Næste træk Henrik Eck får nu mulighed for at sende amtet yderligere kommentarer til Fonslevs udtalelse. Derefter vil sagen, ifølge Birthe Rusholt, blive behandlet i Samarbejdsudvalget for læger, når de mødes i december måned. -Samarbejdsudvalget vurderer så, om Fonslev er i sin gode ret til at nægte at lave børneundersøgelser om eftermiddagen eller om borgerne har krav på bedre service, fortæller Birthe Rusholt. Samarbejdsudvalget har ingen sanktionsmuligheder med mindre, der er tale om, at overenskomsten er brudt, hvilket der, ifølge Birthe Rusholt, ikke kan blive tale om, da der er tale om et gråzoneområde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...