Far og mor er med i skole

Familieklassen hjælper børn i dårlig udvikling

mads trolle er med til at hjælpe børn på rette vej i Familieklassen.Foto: Bent Bach

mads trolle er med til at hjælpe børn på rette vej i Familieklassen.Foto: Bent Bach

HJØRRING:Lundergårdskolen har et tilbud til børn, der er i gang med at udvikle så store problemer, at de har svært ved at være i de almindelige klasser - det kaldes Familieklassen og går ud på, at barnet i en periode har sin mor og far med i skole og får massiv lærerhjælp til at rette op på de ting, det kikser med. - Det kan f.eks. være en elev, der har svært ved at finde ind i systemet, ikke kan koncentrere sig og ikke hører, hvad læreren siger, og hvor klasselæreren gerne vil have hjælp, fortæller lærer Niels Christian Sunesen, der sammen med sin kollega, Mads Trolle, står for Familieklassen. To dage om ugen Klassen går i gang hvert år efter jul, når problemerne har vist sig i den første del af skoleåret, og børnene har et forløb i familieklassen, der kan strække sig fra fire uger og op til tre måneder. Barnet kommer i Familieklassen to dage om ugen fra klokken 9 til 12 sammen med sine forældre, begge to eller en af dem. Resten af tiden er de stadig sammen med deres klasse. - Filosofien er, at forandringen skal ske i den sammenhæng, de er i til daglig. Det er lettere for barnet at komme tilbage til klassen efter et forløb, som er foregået på samme skole – frem for hvis barnet skulle tages helt ud, forklarer Niels Christian Sunesen. Mor og far underviser Der er typisk omkring fem-seks elever i forskellige aldre fra børnehaveklasse til 6. klasse i Familieklassen. - Når de er herinde, så er det forældrene, der underviser dem. Vi hjælper med at finde materiale, men forældrene underviser og får en fornemmelse af, hvordan det er. Det giver dem en god forståelse, siger Mads Trolle. Forældrene hjælper også hinanden – hvis f.eks. en far er kørt fast med sit barn i en opgave, så inddrager lærerne de andre forældre, så man måske kan nå en fælles løsning og et fællesskab i det hele taget. Det er individuelt, hvad de arbejder med af fag, men fælles for dem alle er, at de får en række arbejdspunkter at arbejde med. Det er meget konkrete punkter, som børnene hver dag bliver bedømt på i et skema, hvor man så gerne i løbet af ugerne skal kunne se en udvikling. Det hele foregår i en hyggelig atmosfære, hvor skæld ud er forbudt, hvor der er tydelige rammer og forventninger fra lærerne af, og hvor børnene får en oplevelse af, at de er heldige at være i klassen. - De er stolte af deres forældre og viser dem frem. De nyder den gode kontakt, der er, siger Mads Trolle. - Lige så snart der er en flig af nogen godt, så tager vi fat i den flig og trækker på den måde kamelen gennem nøglehullet, siger Niels Christian Sunesen. 80 pct. succes Erfaringerne viser, at 80 pct. af børnene kan gå tilbage og klare sig på fuld tid i klasserne, hvor de så arbejder videre med arbejdspunkterne. - Men der er også nogle, hvor vi kan se, at det her ikke er nok, der skal mere til. De må så videre i systemet, fortæller Niels Christian Sunesen. Familieklassen er inspireret af et tilsvarende forløb, som er udviklet i London. De tosprogede børn er ikke overrepræsenterede i Familieklassen, men har ca. ligeså meget behov for hjælp som de andre børn.