Børnepasning

Far og mor med i børnehaven

Forældre på arbejde sammen med børn og personale

HUNE:Der skal plantes frugttræer. Sandet i sandkassen skal skiftes. Det gamle legehus skal ned, og så vil køkkenholdet sørge for frokosten. Alice Kyneb, leder af Hune Børnehave, får hurtigt opremset listen med opgaver for de 30 forældre og 25 børn, som lørdag er mødt frem for at bruge en fridag sammen og lægge nogle frivillige kræfter til gavn for børnene. Arbejdsdagen er en årlig tradition i børnehaven, og Alice Kyneb lægger ikke skjul på, at den har stor værdi. - På denne måde skal vi kun betale for materialer, og derfor kan vi hurtigere få nogle af de ting, som vi ellers skulle spare sammen til i årevis, siger hun. - Det giver også den sidegevinst, at personale og forældre lærer hinanden bedre at kende, og forældrene lærer hinanden bedre at kende. Det er måske, fordi dette er et lille samfund, at vi kan få den store opbakning, mener Alice Kyneb, der bor i Blokhus. Fra "Plant et træ", har børnehaven fået syv frugttræer, som skal plantes nær den lillle lund og ved de to højbede, der udgør børnehavens urtehave. Men først skal forældre og personale have fundet den rette placering i forhold til lys og skygge. - Vi har kartofler og grøntsager i bedene, som vi bruger, når vi laver mad og handler ind sammen med børnene, fortæller Alice Kyneb. I mens er andre forældre ved at rive det gamle legehus ned, da det skal ertstattes af en finsk hytte som supplement til pilehytten, klatretræet, -stativ, balance-stubbe og sandkassen. Den skal i øvrigt også udskiftes med en større, ligesom sandet skiftes hvert år. Derfor har Lars Pilgaard grebet skovlen. - Jeg har ti tommelfingre - men grave, det kan man vel altid, siger han. Hans yngste søn, Rasmus, er lige begyndt i børnehaven, derfor er Lars Pilgaard også med på arbejdsdagen. - Det er for at bidrage til at få en bedre børnehave og få lært de andre forældre at kende. Derfor er arbejdsdagen et godt koncept. Vi ved jo alle, at økonomien strammer til, og så er det lettere at få ting på denne måde, siger Lars Pilgaard, der til daglig er skoleinspektør. Og den tråd tager Morten Lundgaard, far til Nikolaj på tre år og socialrådgiver, gerne op. - Det er i orden, at også forældre skal hjælpe til og gøre en indsats. Det er jo vigtigt, vi har gode forhold til vores børn. Vi lærer også flere at kende og får en bedre indsigt i børnehavens forhold siger han. Og børnehaven benytter også arbejdsdagen til at gå sikkerheden på legepladsen i gennem, og det sker med udlånte instrumenter fra kommunens nye legepladsinspektør, John Andersen. - Han var på besøg i sidste uge, og vi har hans rapport at gå frem efter. Det er dejligt, vi har fået en sådan inspektør, som vi kan trække på efter behov, mener Alice Kyneb. Derfor er hans uddannelse også blevet betalt af alle institutionerne i Pandrup Kommune via deres decentrale budgetter.