Farbar natursti ønskes

NATUROPLEVELSE:Mariagerfjord Kommune er jo en af landets smukkeste - beliggende ved Danmarks smukkeste fjord. Netop fjord, skov og kyst gør det attraktivt at bosætte sig i kommunen samt komme her som turister. Den optimale oplevelse af naturen for såvel fastboende som turister opnås ved at færdes til fods. Det er derfor trist at opleve, hvorledes stien langs de fredede arealer på nordsiden af fjorden fra Hobro mod Bramslev går mere og mere i forfald. Samtidig kan man konstatere, at der er lange strækninger, hvor naturen ændrer karakter, fordi der ikke længere fortages den nødvendige afgræsning af områderne - hvilket bevirker, at enebærbusken kvæles og skråningerne ned mod fjorden udvikler sig til skov og et sandt ufremkommeligt vildnis. Fredningen går netop ud på at bevare de karakteristisk enebærbevoksede overdrev-arealer. Skal denne del af landskabet fortsat være attraktivt at færdes i bør stien som minimum holdes i ordentlig stand. Mariagerfjord Kommune kunne passende være garant for en farbar natursti fra Hobro til Bramslev Bakker. Samtidig bør vi som kommune også overveje en plan for afgræsning af områderne, f.eks. skulle det i plejeplanen fra 1992 fra landskabskontoret i det gamle Nordjyllands Amt være muligt at indsætte 3. mands dyr på arealer, hvor lodsejeren ikke kan eller vil foretage naturpleje i form af afgræsning. Det skulle vi som kommune kunne formidle efter aftale med den enkelte lodsejer - til gavn for naturen og til glæde for såvel fastboende som turister.