Lokalpolitik

Farcen om AVV

I NORDJYSKE 25/2 er der refereret fra det seneste møde i udvalget for Teknik og Veje, hvor Venstres medlemmer af udvalget besluttede at trække sagen i byrådet til en afgørelse.

Der er sikkert mange borgere, som undrer sig over, at vi i Venstre ikke vil være med til at godkende besparelser ved AVV. Jeg vil derfor gerne forsøge at give en forklaring på farcen. 28. april 2008 fremsendte AVVs bestyrelse i enighed et budgetforslag for 2009 til kommunen, men af en eller anden årsag, kom budgettet ikke frem til udvalget før 10. november 2008, og eftersom kommunens budget, og dermed takster for affald og genbrug, var godkendt i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget, opstod der problemer, også i forhold til Brønderslev Kommune, som er medejer af AVV, og som også havde vedtaget budget og takster. På mødet 10. november viste det sig, at 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer Hjørring Kommune har i AVVs bestyrelse ikke ville godkende det budget, de selv havde været med til at fremsende fra en enig bestyrelse. Der skulle nu indarbejdes en besparelse på 3 procent, som blev godkendt at et flertal i udvalget. Venstre foreslog, at evt. besparelser skulle behandles i bestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2009, som skal være afleveret til forvaltningen inden 1. maj. AVVs bestyrelse har herefter, som flertallet i udvalget ønskede, udarbejdet forslag til besparelser på ca. 2,7 mio. kr., men de forslag, der er fremsendt, kan vi i Venstre ikke gå ind for, ligesom Brønderslev Kommune heller ikke ville godkende dem. Vi har følgende bemærkninger til besparelsesforslagene: 1. Udskydelse af genbrugsplads i Løkken: Såfremt vi skal leve op til regeringens mål om mere genbrug og dermed indsamling, så er der behov for en genbrugsplads i Løkken. 2. Besparelse i administrationen: Der er tale om neddrosling af borgerinformation om miljø og genbrug, en opgave som AVV bruger en del tid på, både overfor skoleklasser og borgerne generelt, en opgave vi i Venstre værdsætter. 3. Besparelse ved mindre vedligeholdelse af ovnene på forbrændingsanlægget: Vi går i Venstre ind for, at ovnene skal vedligeholdes, og vi tror ikke der bliver brugt flere penge end nødvendigt på opgaven. 4. Merindtægt med forbrænding af mere farligt affald: Det kan vi selvfølgelig gå ind for. 5. Besparelse ved AVV selv overtager mere kørsel fra genbrugspladserne: Det lyder umiddelbart fornuftigt, men en del vognmænd har kontrakt på kørslen, og denne kontrakt skal brydes, for at AVV selv kan overtage kørslen. Vi mener i Venstre, at de kommuner der ejer selskabet, skal drøfte og have en holdning til, hvor stor en vognmandsforretning AVV skal drive. Der kunne måske være behov for en genforhandling af kontrakterne med vognmændene, såfremt der er stor prisforskel. Der er iflg. kontrakterne mulighed for at komme ud af kontrakterne, men vi mener ikke moralsk, at det er rimeligt med så kort varsel. Såfremt flertallets forslag vedtages, har kommunen opkrævet for mange penge ved borgerne, ganske vist småpenge, men taksterne skal tilrettes, og der skal modregnes i næste opkrævning. Samtidig opstår det problem, at Brønderslev kommune også skal have deres budget ændret/tilrettet, på grund af Hjørring Kommune ikke har fået budgettet behandlet til tiden, det mener vi ikke er rimeligt. Det er vores begrundelse for, at sagen nu er sendt til afgørelse i byrådet.