EMNER

Fare for økonomisk ødsel i S

Jeg føler trang til at blande mig i den verserende debat mellem folketingskandidat Dan Kristensen (K) og den sympatiske socialdemokratiske Rasmus Prehn.

Prehn gør det til sit fast holdepunkt, at skatten notorisk er steget under borgerlige regeringer og faldet under socialdemokratiske! Påstande er jo taknemmelige, og man kan jo argumentere for sine synspunkter, som en vis person læser biblen! Siden krigen har Socialdemokratiet bortset fra den gode lange Schlüter-periode og siden sidste valg i november 2001 i det væsentligste siddet på regeringsmagten. Der er god grund til at tro, at det nu vil være en saga blot! Jeg vil ikke argumentere imod Prehns synspunkt om, at skatten steg mere under Schlüter (1982-93) end i de foregående socialdemokratiske regeringer, men tingene skal ses i det rette perspektiv! Det rette perspektiv er, at Danmark allerede fra slutningen af 50'erne og op igennem Krags regeringer i 60'erne finansierede sin vækst ved at bruge langt flere midler i det offentlige, end der blev indkrævet i skatter. Det medførte en høj inflation og en stor offentlig og privat gældsætning. Allerede i begyndelsen af 70'erne burde det stå klart for enhver ansvarlig politiker, at dette ikke kunne fortsætte. Alligevel fortsatte den offentlige og private gældsætning under Anker Jørgensen i et så horribelt tempo, at selv en socialdemokratisk finansminister meldte pas og lod sig ansætte i det private med bemærkningen om, at "Danmark er på vej mod afgrunden" Det er i det lys, at Firkløver-regeringen under Schlüters ledelse skal bedømmes. Den gjorde det nemlig til sin mærkesag nr. 1, at der ikke skal bruges mere i det offentlige end der indkræves i skat. Det reducerede renten, som under Socialdemokraterne havde været dødbringende højt: 22 pct. Det reducerede inflationen- Det skabte arbejdspladser, da erhvervslivet kunne disponere og regne med den faste kronekurs. Denne livsnødvendige oprydning efter årtiers ansvarsløs socialdemokratisk ødsel krævede balance på statens finanser. Derfor blev skatterne hævet. Det var dengang nødvendigt at komme hurtigt væk fra afgrunden. Derfor blev nogle af indgrebene meget hårde. Kartoffelkuren i 1985 gav desværre en stigning i antallet af tvangsauktioner, da boligejerne ikke længere fik hjælp af den dræbende inflation, som socialdemokraterne havde opdraget danskerne til at leve med. Skattestigninger var derfor det eneste ansvarlige dengang, da behovet for oprydning efter dine forgængere var akut! Det er i det lys, din påstand skal bedømmes, og din påstand om at skatter notorisk stiger mest under borgerlige regeringer synes jeg bør bedømmes i et lidet flatterende lys. Karakteristisk har det da også været, at den socialdemokratisk højrefløj med Poul Nyrup i spidsen helt og holdent fulgte samme økonomiske spor, som Schlüter grundlage, men der er grund til at være på vagt overfor socialdemokraterne. I dag, hvor den socialdemokratiske folketingsgruppe er domineret af den noget mere venstreorienterede Auken-fløj, er der alvorlig grund til at frygte, at socialdemokraterne i regering vil vende tilbage til tidligere tiders ødsel og offentlig gældsætning! Det vil være frygteligt, hvis økonomien igen skal slås i smadder for nogle års velfærd for lånte midler inden en ny borgerlig regering skal ind og rydde op. Vi skal undgå igen at blive bragt i en situation, hvor så hårde, men hurtigtvirkende midler som kartoffelkuren er nødvendig.