Fare for råd i tag på områdecenter

Aktuelle problemer med Haversdal giver ønske om samlet tilsyn

NØRAGER:- Der er aktuelle problemer med vedligeholdelsen af nogle kommunale bygninger. Det fortæller Orla Kastrup Kristensen (V), formand for kultur- og socialudvalget i Nørager Kommune. På det seneste møde i udvalget blev der orienteret om tilstanden for nogle kommunale bygninger, og det var ikke opmuntrende læsning for medlemmerne. - På Haversdal er der blevet lavet femårssyn for at undersøge, om der er noget, der skal laves inden garantiens udløb. Det viste sig, at der er alvorlige problemer med taget - mere præcist isoleringen. Det vil give store problemer, hvis det ikke bliver lavet. Men vi vil prøve at holde de ansvarlige op på det, siger Orla Kastrup Kristensen. Dampspærre problem Ifølge bygningsinspektør Folmer Kjeldsen er det anvendelse af en speciel type dampspærre under isoleringslaget i tagkonstruktionen på centret, der skaber probemer. - På et tidspunkt blev der konstateret striber af fugt ned ad væggene i de gangarealer, hvor loftsbeklædningen går helt op i kippen af taget. Det fik os til at undersøge konstruktionen nærmere, og problemet er manglende udluftning af hulrummet mellem isoleringslaget og taget, forklarer Folmer Kjeldsen. Den særlig anvendte dampspærre skulle ifølge rådgiverne for byggeriet ellers give mulighed for udluftning både nedad og opad og dermed overflødiggøre behovet for at lave særskilt udluftning i taget for det lille tagrum. - Indtil videre har vi ikke placeret ansvaret hos nogen af de involverede parter i byggeriet. Til gengæld er der aftalt et fællesmøde i august for at afklare problemet. For sker der ikke en udbedring, risikere vi på sigt råd og skimmelsvampeangreb i selve tagkonstruktionen, erklærer Folmer Kjeldsen og tilføjer: - Og Nørager Kommune har allerede på nuværende tidspunkt gjort byggeskadefonden opmærksom på manglerne inden udløbet af fem års garantiperioden for plejecenterbyggeriet. Samlet tilsyn Også andre af de tilsete kommunale bygninger viste svaghedstegn. Og det får kultur- og socialudvalget til at overveje, om systemet med tilsyn bør være på en anden måde. - Vi vil gerne have vedligeholdelsesplanerne systematiseret, så en byggesagkyndig ser på bygningerne hvert år, forklarer udvalgsformanden. Som det er nu, har hver forvaltning ansvaret for sine egne bygninger. Det vil kultur- og socialudvalget også gerne have ændret. - Der må gerne komme et samlet tilsyn, så vi samler det hele under en hat. Det er en diskussion, vi gerne vil tage op med de andre udvalg. Vi har en stor bygningsmasse i kommunen, og de skal holdes ved lige for at undgå forfald, lyder det fra Orla Kastrup Kristensen.