Faren lurer ved sidevejene

Brønderslev Kommune er med i cyklistkampagnen - hold øje ved sidevejene

Langt de fleste cykelulykker sker i kryds - kampagne skal være med til at skærpe cyklisternes opmærksomhed ved sidevejene. Arkivfoto

Langt de fleste cykelulykker sker i kryds - kampagne skal være med til at skærpe cyklisternes opmærksomhed ved sidevejene. Arkivfoto

Brønderslev Kommune lancerer netop nu en kampagne, der skal forbedre sikkerheden for kommunens cyklister. Kampagnen skal få cyklisterne til at holde øje ved sidevejene, hvor langt de fleste cykelulykker finder sted. Hvert år kommer næsten 25.000 cyklister til skade i trafikken. Næsten 3.000 blev indlagt. I Brønderslev Kommune noterede politiet 28 cykeluheld i perioden 2005-2008, hvoraf to blev dræbt, syv kom alvorligt til skade og ni kom lettere til skade. Af de 28 cykeluheld skete 13 af uheldene i kryds. Brønderslev Kommune ønsker at forebygge uheld og deltager derfor i den landsdækkende kampagne: ”Hold øje ved sidevejene – du ved aldrig, hvad der kommer”. Et overset problem Ulykkerne ved sidevejene er et overset problem hos cyklisterne. Meget få cyklister angiver i en undersøgelse, at de betragter sidevejene som et stort faremoment for dem i trafikken. Den landsdækkende cyklistkampagne kører i perioden 18.-30. maj, og Brønderslev Kommune er en del af kampagnen - blandt andet ved at uddele sadelhætter påtrykt ”Kom sikkert hjem. Hold øje ved sidevejen.” til cyklister. Katrine Bak Nielsen fra teknisk forvaltning uddelte saddelhætter i Dronninglund og Hjallerup tirsdag, mens rigtig mange cyklister i Brønderslev kunne finde deres cykel iklædt saddelhat onsdag. Kampagnen er udviklet af Rådet for Større Færdselssikkerhed i samarbejde med Politiet, kommunerne og De regionale Færdselssikkerhedsudvalg. Cykelstier på vej Formand for Teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen fortæller, at kampagnen er fint i tråd med Brønderslev Kommunes fokus på trafiksikkerhed. Den øgede fokus på trafiksikkerhed omfatter blandt andet en cykelstiplan for det åbne land, og en lignende planer venter for byområderne og rekreative stier. Cykelstiplaner er et supplement til kommunens trafiksikkerhedsplan, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. Denne plan præsenteres for Færdselssikkerhedsudvalget i Brønderslev Kommune i juni.