Farlig kemi tilbage i danske sutteflasker

Danmark har forbudt det hormonforstyrrende stof bisphenol A i produkter til småbørn, men det forbud går EU imod.

I marts besluttede Danmark som det første land i EU at forbyde plasticstoffet bisphenol A i sutteflasker og mademballage til små børn. Stoffet menes at kunne skade nervesystem og adfærd hos børn fra nul til tre år og optræder på EU’s liste over stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende, skriver politiken.dk. Unødvendigt forbud Men den liste er tilsyneladende gået tabt i posten hos EU's Fødevareagentur, EFSA. Det har netop vurderet, at det danske forbud mod bisphenol A er unødvendigt og derfor i praksis ulovligt. Følger EU-Kommissionen indstillingen fra EFSA, kan producenterne fylde den farlige kemi tilbage på de danske sutteflasker SF's forbrugerordfører, Pia Olsen Dyhr, er målløs ved udsigten til, at det danske forbud bliver forbudt: - Bisphenol A skal væk. Det er giftigt, og nu må snakken høre op. Forsigtigheden må være på børnenes side - og ikke industriens. Forbrugerrådet er også foruroliget over udviklingen i EU. Ser stort på cocktaileffekten - Industrien mener ikke, at det er skadeligt, og i forhold til sutteflasker er det praktisk, fordi det styrker holdbarheden og får materialet til at minde mere om glas. Men tvivlen bør komme forbrugerne og ikke industrien til gode, siger miljøpolitisk medarbejder Claus Jørgensen. Forbrugerrådet frygter, at EFSA ser stort på de såkaldte cocktaileffekter, hvor flere kemikalier i kombination med hinanden gør de uheldige bivirkninger ekstra kraftige. Danmark er indtil videre eneste EU-land, der har taget skridtet fuldt ud ved at forbyde bisphenol A, men både Sverige, Frankrig, Tyskland og Østrig arbejder på lignende forbud. Pia Olsen Dyhr håber, at Danmarks modstand mod den lempelige EU-holdning til hormonforstyrrende stoffer kan være med til at presse strammere lovgivning igennem.