Farlig oplysning

Hvorfor bliver Kristendemokraternes forslag om obligatorisk rådgivning til alle abortsøgende afvist af de øvrige partier?

Hvor i Folketinget er respekten for menneskelivet? Er man bange for, at obligatorisk oplysning og rådgivning om abort kan påvirke kvindens samvittighed og evt. få hende til at ombestemme sig?! Det sker ofte, at kvinder, som har fået foretaget en abort, efterfølgende bliver ramt af samvittighedsproblemer og skyldfølelse. Det kan ske på baggrund af senere yderligere oplysninger om f.eks. fosterets udvikling i 12 ugers alderen. Man var ikke forberedt på det, for der blev jo ikke stillet krav om obligatorisk rådgivning før aborten! Hvordan kan politikere være imod obligatorisk rådgivning i så vigtig en sag, som afbryder liv og som kan lemlæste menneskers på det personlige og følelsesmæssige plan? I Tyskland har man obligatorisk rådgivning før eventuel abort og der er aborttallet kun 2/3 i forhold til i Danmark! Sandsynligvis ville obligatorisk oplysning og rådgivning have bevirket, at de kvinder, som i dag har det værst psykisk bagefter, ville have fravalgt aborten. Obligatorisk rådgivning vil kunne have to vigtige gevinster: 1. Flere ufødte børn vil få lov at blive født (måske ca. 5000 flere pr år), leve et liv og bidrage til samfundet. 2. Færre kvinder vil få psykiske problemer over at have fået et foster fjernet. Det er, som om politikerne (og de vælgere, som har valgt dem) vil bagatellisere abort og ikke se i øjnene, at ved en abort dræbes et ufødt menneske! Derfor vil man ikke lade oplysning og rådgivning være obligatorisk. Man går udenom den varme grød, måske i håb om ikke at ramme den abortsøgende på samvittighed - før handlingen! For desværre vil mange helst høre det, som tirsdag aften blev fremført i Deadline af idehistoriker Malene Busk, nemlig at abort er at sammenligne med en fedtsugning eller fjernelse af en blindtarm, hvor man jo heller ikke vil give obligatorisk rådgivning!