Farlig overgang ændres

Fodgængerovergang på Granlyvej bliver lavet om

LØGSTØR:Fodgængerovergangen ved Limfjordsskolen på Granlyvej i Løgstør står overfor en ændring. Løgstør Kommunes tekniske afdeling har netop afleveret et skitseforslag til Løgstør Politi til udtalelse. Ændringen af fodgængerovergangen er taget op efter politiet i forbindelse med skolestartkampagnen i august konstaterede, at linjeføringen er helt gal. Fodgængerovergangen bliver flittigt benyttet af skolebørn til og fra Løgstør Skole, så derfor er ændringen prioriteret højt. Problemet er, at cyklisterne på Skovbrynet - altså især mange skolebørn - kører over i venstre side af vejen for at komme over fodgængerovergangen. Derved kan der opstå farlige situationer. Samtidig er der dårlige oversigtsforhold, når man i krydset Skovbrynet/Granlyvej står og skal over fodgængerovergangen. Det er meningen, at politikerne i kommunens tekniske udvalg skal have skitsen præsenteret i starten af det nye år. Idéen - udtænkt af teknisk afdeling på rådhuset og Løgstør Politi i fællesskab - går på at flytte linjeoverføringen nogle meter, så fodgængerovergangen kommer i naturlig forlængelse af højre vejside på Skovbrynet. Det betyder imidlertid, at man havner direkte i indkørslen på Limfjordsskolen istedet for på stien som fører op til Løgstør Skole. - Så for at projektet kan gennemføres skal der først være en snak med Nordjyllands amt som driver Limfjordsskolen for at høre om indkørslen kan flyttes, så kommunen kan købe den nødvendige stump jord, siger politiassistent Niels Erik Jensen fra Løgstør Politi.