Serritslev

Farlig plet sikres

SERRITSLEV:Det skal være mere sikkert for cyklister at krydse Hjørringvej ved Serritslev. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har fået flere henvendelser med ønske om at sikre cykelkrydsningerne på Hjørringvej. Brønderslev Kommune har sammen med politiet været ude for at se på forholdene. Der var enighed om at anbefale en cykelsti i den østlige del af Hjørringvej for at mindske antallet af stikrydsninger. Den sydgående cykeltrafik kan fortsat anvende cykelruten gennem Serritslev by. Efter mødet står det klar, at krydsningen af Hjørringvej ved Serritslev vil kunne forbedres betydeligt, såfremt der etableres et helleanlæg på begge sider af krydset. Det vil dog kræve, at der købes jord til vejudvidelse. Den samlede udgift vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. Færdselssikkerhedsudvalget har været inde i sagen, og anbefaler, at den tosporede vej ved den sydlige indkørsel til Serritslev ændres til kun ét spor. Det forslag går teknik- og miljøudvalget ind for, ligesom udvalget går ind for det nordlige stikrydsningsprojekt med helleanlæg og vejudvidelse.