EMNER

Farlig sejlads foran færge

Overfartsleder advarer speedbåde med småbåde på slæb om at krydse ind foran færgen

HVALPSUND:Speedbåde, der med høj fart trækker en "banan" eller andre af den slags "både" efter sig, vækker her i sommer bekymrede miner hos folkene, der styrer færgen tværs over fjorden mellem Hvalpsund og Sundsøre. - Det drejer sig om de der specielle små gummibåde udformet som en banan eller andet og som kan have en eller flere siddende ovenpå. Det er blevet en ret udbredt fornøjelse blandt unge og store børn at bliver trukket afsted henover vandet efter en speedbåd, og det er i sig selv fint nok. Men nogle har det med at krydse ind foran færgen, og så bliver det en farlig sport, som jeg godt vil advare mod, siger overfartsleder ved Hvalpsund-Sundsøre Færgeri, Petur Hammer. Kan ikke stoppe Han tænker i den forbindelse ikke primært på risikoen for et sammenstød mellem speedbåden og færgen. Så tæt sejler de sjældent. - Men falder der en eller flere personer fra disse "både" i vandet - og det forekommer indimellem - ville det kunne få katastrofalge følger, hvis det sker, når der krydses ind foran færgen. Vi vil ikke kunne nå at stoppe eller ændre kurs, konstaterer Petur Hammer. - Vi forsøger hele tiden selv at gøre opmærksom i det farlige ved at krydse vores "spor" tværs over fjorden, og mange forstår advarslen og tager den til sig, men alligevel forekommer der indimellem nye tilfælde, konstaterer Petur Hammer. Flinke lystsejlere Sommerens tætte trafik af lystbåde på fjorden er derimod sjældent et problem for færgen. - Lystsejlerne er meget flinke til at tage hensyn til os, så vi kan sejle "frit", men selvfølgelig er vi meget påpasselige med at holde øje med dem. En sejlbåd kan jo ikke altid komme så hurtigt væk, slutter Petur. Søens regler Færdselsregler til søs - de kaldes søvejsreglerne - foreskriver da også - populært sagt - at motor skal vige for sejl. Reglen bunder i, at det er nemmere at manøvrere med et motordrevet skib end med et sejlskib. I de senere år har man set mange eksempler på, at sejlbåde har bragt færger i vanskelige situationer for eksempel ved ind- og udsejling fra en havn, hvor der måske er stærk strøm eller sandbanker og rev tæt ved havnehullet. En sådan sejlads er forkert, og søvejsreglerne siger da også , at mindre både på under 20 meter samt sejlskibe skal gå at vejen for store fartøjer i snævre løb og desuden vise hensyn over for store skibe, der har nedsat manøvreringsevne på grund at deres størrelse og dybgang. For et par år siden kunne man opleve, at deltagerbåde i de store distancekapsejladser Fyn og Sjælland Rundt blev diskvalificeret, fordi de ikke havde vist tilstrækkeligt hensyn over for færgerne ved Helsingør og i Storebælt.