Farlig skolevej i Saltum skal ændres

Skolebestyrelsen vil have gjort vejen mere sikker

Skolevæsen 28. september 2002 08:00

SALTUM: Skolebestyrelse på Saltum Centralskole vil have løst problemerne omkring den farlige skolevej, og alle sejl sættes til for at få ændret på forholdene, så børn - og forældre - kan være mere trygge, når eleverne skal til og fra skole. Skolebestyrelsen slår fast, at problemerne skyldes den tunge trafik, og at der køres alt for hurtigt gennem byen. Man er bange for, at der bogstaveligt talt skal lig på bordet, før der sker noget. Formand for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen (V), der er byrådets repræsentant i skolebestyrelsen, bakker den øvrige skolebestyrelse op i spørgsmålet om trafikforholdene i Saltum. Han går endda så langt, at han påstår, at den farlige skolevej er skyld i, at ikke flere børnefamilier vælger at bosætte sig i Saltum. - Så længe man ikke kan pege på en fornuftig løsning, får vi ikke børnefamilierne til at bosætte sig i Saltum, siger Henrik C. Pedersen. Forholdene er så alvorlige, at små børn fra østsiden af vejen ikke kan lege med børn fra vestsiden, medmindre de altid har voksne til at følge dem over vejen, påpeger skolebestyrelsen. Ud med omfartsvej Henrik C. Pedersen peger i øvrigt på amtets regionalplan som den værste hindring for en løsning af problemerne, fordi der i regionalplanen indgår en omfartsvej uden om Saltum. Det er en meget dyr og usandsynlig løsning, men så længe den står i regionalplanen, vil amtet ikke foretage dyre investeringer i Saltum. Henrik C. Pedersen foreslår derfor, at omfartsvejen slettes af planen, og han mener også, at der er politisk flertal i byrådet for denne løsning. I første omgang vil skolebestyrelsen invitere Ole Thomsen, afdelingsleder ved Amtsvejvæsenet i Nordjyllands Amt, til at se på forholdene sammen med skolebestyrelsen og senere til en debataften, hvor også foreninger og byens borgere får lejlighed til at deltage. Skolebestyrelsen opfordrer også alle borgere i Saltum til at registrere alle de farlige situationer, der opstår dagligt, men aldrig kommer frem i offentligheden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...