Gistrup

Farlig tendens på fritidsområdet

FRIVILLIGE:Aalborg KFUM Håndbolds frivillige ofrer for 1,8 mill. kroner fritid om året! Der er måske nogen, der har lagt mærke til, at vi i min klub og mit nærområde hele tiden gør meget ud af at vække politikernes interesse for det store frivillige og gratis arbejde de ganske almindelige, velfungerende idrætsklubber gør for samfundet. Og at vi i øvrigt har store pladsproblemer. I debatten har man måske også lagt mærke til, at der tilsyneladende er ved at ”snige” sig en efter min mening, meget farlig tendens ind i politikernes og heraf følgende også embedsmændenes hoveder. Klubberne skal selv være med til at betale for klubhusbyggerier og lignende siger de. Senest har vi selv været ude for at Rådmanden på området Nils Bell har sagt, at vores gang på jorden i KFUM ville være lettere, hvis vi selv kom med en pose penge. Og byens borgmester har også ved flere lejligheder rost klubberne for at spare sammen. I de senere år, har mig bekendt ingen ganske almindelig, velfungerende idrætsklub i Aalborg fået gang i noget større byggeri - uden at de selv har været med til at skulle samle penge ind. Spinke og spare til bygninger, hvor de samme frivillige ledere så iøvrigt til gengæld efterfølgende passer og plejer og træner byens børn. (Aalborg Freja, KFUM fodbold, Gistrup m.fl.) Det syntes jeg er en meget uheldig tendens. Tænk hvis man sagde det samme til skolelærerne, pædagogerne og de ansatte på socialforvaltningen og kultur og fritidsforvaltningen. Til læger og sygeplejersker. - I selv komme ud og samle ind til jeres bygninger og kontorer. Jeg syntes, det er en meget uheldig og uacceptabel vej for idrætten i Aalborg. Det bliver ikke rimeligt. Eksempelvis kan det i fremtiden være de klubber, der er dygtigst, mest heldige eller har den bedste forbindelse til en automathal. Eller de der sparer sammen istedet for at bruge penge på aktiveteter og udvikling og uddannelse af trænere osv. - der først får bygget! Uden skelen til behovet. Det er glædeligt, at SIFA nu vil foretage en samlet undersøgelse, af hvad de frivillige idrætsledere i SIFAs klubber bruger af timer gratis for byens børns skyld. En hurtig beregning i min egen klub giver 40 ledere i ca. 7 timer om ugen og 9 mdr. + et par weekendture m. ungerne ca. 12.000 timer om året. 150 kr. i timen i de sene eftermiddags og aftentimer – giver så 1,8 mill. kroner vi sparer samfundet for. Bare i Aalborg KFUM håndbold. Det bliver et meget stort millionbeløb for det samlede Aalborg. Det bør vi alle takke for.