Farlig type forurening på grunden

BRØNDERSLEV:En kraftig klorforurening på en grund kan være farlig for mennesker. Forureningen på slagteri-grunden er med såkaldte klorerede opløsninger. De kaldes TCE og PCE. Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside om TCE og PCE: - Ved indånding af koncentrerede dampe kan stofferne medføre dødsfald. Per Møldrup, der er lektor og Ph.D. i miljøteknik på Aalborg Universitet fortæller, at stoffet kan transporteres på flere forskellige måder. - Det kan for eksempel sive ned gennem jorden med regnvandet og ned i grundvandet, siger han. - Problemet med klorerede opløsninger som TCE og PCE er også, at de bliver til dampe ved meget lav temperatur. Så kan det sive op igennem sprækker i betonfundamentet og op i boligen. Ler et et godt middel til at standse klordampe.. - Ler er en god barriere, fordi leret har porer, der holder godt på vand. Så hvis leret ikke har revner, er det et værn mod klor-dampene, sig er Per Møldrup.