Hjørring

Farlig vej

Cykelsti på den aktuelle strækning er på investeringsplanen 2003-2006 sat til "senere", det vil sige efter 2006. Et "gennemsnitsbarn" kan i følge politiet i Hjørring ikke forventes at følge mere komplicerede færdselsregler før 11-12 års alderen.