Farlige arbejdspladserhar krav på et sygehus

Dansk Metal i Skagen vil ikke finde sig at medlemmernes forhold forringes

Redningsvæsen 2. september 2002 08:00

SKAGEN: - Det er en gang politisk makværk, og den såkaldte besparelse ved at lukke sygehuset i Skagen er jo kun en flytning af udgifter fra én konto til en anden i amtet - og på bekostning af mine medlemmer og skagboernes ve og vel. Det siger John Knudsen, der er formand for Dansk Metal, som har godt 400 medlemmer fra de såkaldte "sorte" fag, som ofte også er arbejdspladser med høj risiko for ulykker - for eksempel vindmøllefabrikken, værfterne og havnen i det hele taget. Han raser over amtets spariver efter at lukke det velfungerende sygehus i Skagen. John Knudsen har haft kontakt til amtsborgmester Orla Hav, men der er næppe håb om at blive hørt. Vi er mange i Skagen, der er beskæftiget med farlige og risikofyldte arbejdspladser, og med 45 kilometer til nærmeste andet sygehus, må det være et krav fra alle, der kan blive udsat for en arbejdsulykke eller andet, der kan være livstruende, at der er mulighed for at få tidlig førstehjælp inden videre transport, hvis det er nødvendigt. Således formulerede Metals generalforsamling tidligere på året en skarp henvendelse til politikerne i Nordjyllands Amt. 10 uger senere kom svaret, hvor Orla Hav blandt andet takker for interessen for de prioriteringer, amtspolitikerne foretager og for den ægte interesse i udviklingen i Skagen. Han skriver også, at amtsrådet skal spare, og han understreger 27. juni, at sparekataloget for 2003 endnu ikke har været politisk behandlet. Senere er det som tidligere nævnt klart, at Skagen Sygehus skal spares ihjel, men i Orla Hav vælger i brevet af 27. juni IKKE at beskæftige sig mere med sygehusets situation. Da NORDJYSKE onsdag kunne fortælle om sundhedsudvalgets spareiver, stod det klart, at der foruden at lukke Skagen Sygehus også skal spares seks millioner kroner på amtets ambulanceberedskab. Orla Hav fortæller i resten af brevet John Knudsen og Metal i Skagen blandt andet, at der i dag er placeret to ambulancer på Falck-stationen i Skagen, at disse ambulancer i 2001 bidrog til en gennemsnitlig responstid i Skagen Kommune på 6,9 minutter, samt at ud af 472 akutte udrykninger var 80 procent fremme ved patienten indenfor 10 minutter. Pæne tal og dygtige Falck-folk kan imidlertid ikke bortforklare, at det er sket flere gange, at skagboer med brug for livsvigtig og hurtig hjælp skal vente på ambulancen fra enten Frederikshavn og i enkelte tilfælde helt fra Hjørring, når det ene ambulanceberedskab i Skagen er på anden opgave, som der bliver betydeligt flere af efter en eventuel lukning af sygehuset. Metal generalforsamling i Skagen har i brevet til amtspolitikerne også formuleret afdelingens syn på ambulance-beredskabets effektivitet: Sidst og ikke mindre vigtigt er det udryknings-beredskab, der er i Skagen. Den lange responstid (altså tiden fra alarmen går til ambulancen er fremme, red.), der til tider er i Skagen, er uacceptabel. Vi må forlange, at beredskabet udbygges, da der på et 112-opkald i forbindelse med en blodprop gik over 25 minutter, inden ambulancen ankom. John Knudsen er bestemt heller ikke tilfreds med amtsborgmester Orla Havs indsats i forbindelse med at svare på en henvendelse fra Metal fra 11. april. Svaret kom 27. juni. - Jeg er ikke imponeret over Orla Havs responstid, konstaterer skagboen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...