Farlige skoleveje

En strækning slipper af med betegnelsen trafikfarlig i det oplæg til byrådet, som børne- og kulturudvalget kommer med, når det gælder skolelevernes skoleveje. Det er Hobrovej, fra Nørre Alle til Viborgvej, som udvalget efter politiet har foretaget en ny besigtigelse af skolevejene, der slipper for betegnelsen trafikfarlig, fordi der er cykelstier i begge retninger. Men krydset Nørre Alle - Hobrovej har stadig vurderingen farlig. Det vil i denne forbindelse sige for skolelever op til 6. klassetrin. Alle skoleveje til Karensmindeskolen viser indstillingen til byrådet er farlige for skoleleverne. - Vi følger politiets indstilling, forklarer formanden for børne- og kulturudvalget, Peder Christensen. Vurderingen har betydning hvem der er kørselsberettigede. Byrådet har tidligere vedtaget, at trafikfarlighed er et af kriteterierne for at kommunen skal sørge for transport. Et andet kriterie er afstanden, hvor elever med længere end 2,5 kilomter til skole indtil 3. klasse, og seks kilometer for de større børn indtil 6. klasse, og længere for de ældste elever, udløser ret til transport. De farlige vejstrækninger findes på på Øster Hornumvej, Nihøjevej, Harrildvej, Estrupvej, Tøttrupvej, Rodstedvej, Hyldal Møllevej og Lille Østrupvej samt sltså krydset Nørre Alle - Hobrovej.