Hals

Farlige vejkryds i sommerlandet

STAE:Det grønne løv er kønt, men også noget som skal holdes i ave, når det drejer sig om trafiksikkerheden. Den populære rute ned til Sønderskovvej mod Hals er to steder skæmmet af farlige T-kryds, da advarselsskiltene for ubetinget vigepligt er godt skjult af tilgroet løv. Her ved krydset Nefovej og Elsamvej på hjørnet af Nordjyllandsværket står skiltet 25 meter fra hajtænderne og kan kun ses fra sydlig retning. Men kommer man kørende ad Nefovej fra Omfartsvejen, er skiltet ikke synligt, og der er således intet, der reflekterer eller signalerer, at der kommer et kryds, før man er forbi det grønne og ser skiltet 12 meter fremme. Og til højre mod Nordjyllandsværket er udsynet skjult af højt ukrudt. Hals side