Lokalpolitik

Farligt at bruge kommunekassen som bank

KLOAKFORSYNING:Så slap kloakforbrugerne med skrækken, da forslaget i byrådet angående at overføre 100 mio. kr. fra kloakforsyningen til kommunekassen, faldt, ved stemmelighed 14-14. Der var et afbud til byrådsmødet fra Birgitte Josefsen. Men ville det have været lovligt at vedtage det? Vi har altid i forsyningsudvalg og byråd fået den besked både fra Tilsynsråd og revisionsfirma, at der skulle være vandtætte skodder mellem forbrugernes økonomi og skattekassen. Borgmester Mikael Klitgaard udtalte dagen efter byrådsmødet, onsdag, i morgenradioen, at nu kunne man sænke taksten i kloakforsyningen. Udtalelsen røber samtidig, at hvis forslaget var blevet vedtaget, var taksten ikke blevet sænket. Så er det spørgsmålet melder sig. Ville det være lovligt at fortsætte med nuværende takster for at lade kloakforbrugerne betale til skattefinansierede opgaver som asfalt, tagudskiftning på idrætshaller med mere, som kreative byrådsmedlemmer kom med forslag om på byrådsmødet. I forbindelse med den selskabsdannelse, som er vedtaget, skal man samtidig få etableret sin egen, professionelle bankforbindelse, for med de moralbegreber, der hersker i halvdelen af det nye byråd, er det alt for farligt for forbrugerne at anvende kommunekassen som bank. Et andet eksempel er, at varmen skal stige med hele 50 procent uden at man har redegjort for, hvorfor det er nødvendigt at øge indtjeningen ved varmesalget fra 53 mio. kr. op til 79 mio. kr. Hvad er det for huller, der skal dækkes? Og hvorfor må der ikke bruges af de 18 mio. kr., som varmeforbrugerne har tilgode i kommunekassen, til at udjævne en så stor stigning. Kontoen har vi altid brugt til gavn for varmeforbrugerne. Blandt andet til takstudjævnning, indfrielse af dyre lån. Men pengene skaber jo god likviditet i kommunekassen. Med hensyn til forbruger-repræsentation i selskaberne, er jeg meget enig med grundejerforeningens formand. Det bør være en selvfølge, som det også blev tilfældet i el-forsyningen i sin tid.