Farligt foder selvantænder

Fire brande på fem dage skaber frygt for flere silobrande

AALBORG:Brandfolk var igen natten til mandag i aktion på havnen i Aalborg for at slukke brande i Hedegaards foderstofsiloer. I første omgang lød meldingen kun på en brand, men da brandfolk undersøgte en af de andre siloer på Jordnødgade med termisk udstyr, så viste det sig, at det også var galt med en meget høj temperaturen i en anden silo. For at forhindre silobrandene i at udvikle sig brugte brandfolkene hele natten sammen med folk fra Hedegaard på at tømme de to siloer for næsten 600 ton solsikkekager, som blev læsset på lastbiler, og bragt til opbevaring i pakhusene, hvor brandrisikoen er mindre. Med de to seneste brande på Østre Havn har der nu været fire silobrande på fem dage i Aalborg, og mistanken går på, at det er foderet i siloerne der selvantænder. Alle siloerne har indeholdt det samme type foder og hos Beredskabscenter Aalborg vurderer de, at det muligvis er en speciel olie i solsikkekagerne, der er skyld i varmeudviklingen. - Når solsikkekagerne får tilført luft fra bunden af siloerne, så bliver der skabt et kredsløb eller en iltningsproces. Det foresager den varmeudvikling, som i disse tilfælde har udviklet sig til en glødebrand, forklarer beredskabsmester Tommy Johannesen. - Hvis glødebranden inde i siloen får lov at udvikle sig, så kan det ende med en overflade brand med stor risiko for støvgaseksplosioner, hvilket kan sammenlignes med at smide en molotov cocktail på et bål. Det giver nogle voldsomme stikflammer, fortæller Tommy Johannesen. - Endnu er der stadig en silo på havnen med samme type indhold, men her vil vi også flytte indholdet til et pakhus i denne nærmeste fremtid for at være 100 procent sikker på, at det ikke skal gentage sig, siger Anders Refstrup, der er fabrikschef hos Hedegaard. Anders Restrup har ikke tidligere oplevet eller hørt om problemer med solsikkekagerne, der bruges som foder til kreature og grise. Han anslår, at der er gået omkring ti tons tabt ved brandene, men han regner ikke med, at det betyde noget større økonomisk tab for virksomheden.