Farligt kryds bliver sikret

Efter dødsulykke skal veje forskydes, og det skal ske i år

BIRKELSE:Det farlige kryds mellem Tranumvej samt Vedsted Kærvej og Østre Mosevej, hvor der har været tre dødsulykker, skal sikres i år. Det har teknisk udvalg besluttet, og udvalget har sat næsen op efter en tillægsbevilling for at have tilstrækkeligt med penge til at få arbejdet udført. - Krydset skal sikres i år. Derfor har vi bedt forvaltningen udarbejde materiale, så vi kan sende arbejdet i udbud. Vi skal have løst denne situation hurtigst muligt, så vi minimerer risikoen for yderligere uheld i det kryds, siger Erik Ingerslev (SF), næstformand for teknisk udvalg. Det er formanden for udvalget, Jørn Krogsgaard (V), der har bedt om en behandling af sagen som følge af dødsulykken i krydset i starten af marts, hvor en 32-årige kvinde omkom i et sammenstød med en skolebus. Veje forskydes Løsningen bliver, som anbefalet tilbage i 1999 i kommunens egen trafiksikkerhedsplan, at forskyde Vedsted Kærvejs tilslutning i Tranumvej med 20 meter, så krydset ikke længere er firbenet, og man ikke kan køre lige over. Det blev dengang anslået at koste ca. 250.000 kr., men udvalget har kun 120.000 kr. til rådighed til trafikforbedringer i år, hvorfor det er nødvendigt med en tillægsbevilling på ca. 130.000 kr. Det mener Erik Ingerslev ikke bliver et problem, og borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) lovede også umiddelbart efter ulykken, at der skulle findes midler til en sikring af krydset. Selv om oversigtsforholdene er gode, og krydset overskueligt, er der sket dødsulykker i 1990, 1992 og 2003. I alt har der været 11 ulykker på stedet. Manglede penge Tilbage i 2000 blev det også overvejet at forskyde veje i krydset, men det blev ikke til noget, fordi kommunen ikke havde penge nok, har Jørn Krogsgaard tidligere oplyst. Desuden besluttede teknisk udvalg i slutningen af 1990'erne at lægge rumlefelter på asfalten og opsætte samt male advarselstavler på asfalten for at gøre opmærksom på krydset. - Selv om der siden har været uheld, var det alene med materiel skade til følge og ikke menneskelige omkostninger før ulykken for nylig, forklarer Erik Ingerslev om, hvorfor udvalget ikke tidligere har prioriteret en forskydning af vejene. Prioriteringen af krydset på Tranumvej betyder, at der ikke er flere midler til trafiksikringer i år. Men Lars Højmark, chef for den tekniske forvaltning, gør opmærksom på, at krydset er den sidste af de seks opgaver, som kommunen i 1997 satte sig for at udføre med vedtagelsen af den trafiksikkerhedsplan, som siden er blevet gennemgået hvert år. Siden 1997 har kommunen trafiksikret Limfjordsgade på Gjøl med bytorvet. Der er opsat advarselsskilte på Kjellrupsvej på Gjøl. Der er etableret en rundkørsel i krydset Tranumvej og Gl. Landevej ved Birkelse. I Aabybro er krydsene Vestergade/Kattedamsvej samt Østergade/Torvet sikret i forbindelse med byfornyelsen på Østergade, oplyser Lars Højmark.