Farligt stof ikke i brug længere

Aalborg Sygehus har ikke de seneste to år givet alvorligt syge nyrepatienter noget stof, der indeholder et grundstof, som mistænkes for alvorlige bivirkninger.

Derfor får det ikke Aalborg Sygehus til at reagere, at Århus Universitetshospital i Skejby nu indtil videre helt stopper MR-skanning af patienter med svære nyresvigt, fordi endnu et stof mistænkes for at have bivirkninger. Bivirkningerne er en i nogle tilfælde livsfarlig bindevævssygdom, NSF. I første omgang var det stoffet Omniscan, der kom i søgelyset, men nu viser det sig, at en af de Århus-patienter, der har fået NSF, blev skannet med kontraststoffet Dotarem. - De kontraststoffer, der er under mistanke, har det fællestræk, at de indeholder stoffet gadolinium. Vi stoppede for to år siden i Aalborg med at anvende ethvert stof med gadolinium på disse patienter, og derfor får den seneste melding fra Skejby ikke os til at ændre noget, siger Jacob Sølling, ledende overlæge på nyremedicinsk afdeling i Aalborg. Han siger, at kontraststofferne alene kan have medført bivirkninger for patienter med meget nedsat nyrefunktion. - Stofferne bruges ved skanning af mange andre patienter, og her er der ikke rapporteret om mistanke om bivirkninger, siger Jacob Sølling. Aalborg Sygehus afventer nærmere besked fra de centrale myndigheder om, hvordan man skal undersøge, om patienter i risikogruppen - altså patienter med svækket nyrefunktion - har fået bindevævssygdommen. I Aalborg Sygehus' tilfælde kan der altså alene være tale om nyrepatienter, der er blevet skannet for mere end to år siden. - Sundhedsministeren har i tv bebudet, at man vil iværksætte en undersøgelse. Når vi får besked om, hvad man mere præcist vil gøre, vil vi kontakte patienter i risikogruppen, siger han. Jacob Sølling kan ikke angive noget tal på risikogruppens størrelse. I øjeblikket er 260 nyrepatienter i dialyse i Region Nordjylland.