Skolevæsen

Farsø arbejder videre med skole-struktur

FARSØ:Trods protester fra skolebestyrelser i de mindre lokalsamfund, har børne- og kulturudvalget i Farsø Kommune besluttet at gå videre med overvejelserne om at centralisere ledelsen på kommunens fem folkeskoler. - Vi har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolelederne og lærerne, der skal undersøge, hvilke muligheder vi har. Og skolebestyrelsernes formænd bliver tilknyttet arbejdsgruppen, så de henad vejen får mulighed for at sige deres mening, siger Søren Virenfeldt (UP), formand for Farsøs børne- og kulturudvalg. Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår det, at gruppen skal overveje en ny skolestruktur, hvor der bliver en fremtidig skole - og de nuværende fem skoler skal være afdelinger under en fælles ledelse, som udgøres af en administrativ chef og en pædagogisk chef. Samtidig står det klart, at lærerne skal organiseres i selvstyrende enheder. Søren Virenfeldt afviser, at planerne vil bringe kommunen på kant med loven, sådan som formanden for forældreorgnisationen Skole og Samfund, Thomas Damgaard Petersen, i NORDJYSKE Stiftstidende i går vurderede Farsø-planerne. - Det man kan kun sige, hvis man ikke ved, hvad det er vi arbejder videre med. Sagen er, at der ikke endnu er truffet nogen beslutning om, hvad vi gør. Den arbejdsgruppe, vi nedsætter nu, skal undersøge, hvad vi kan gøre. Og vi gør ikke noget, der er på kant med loven. Selvfølgelig gør vi ikke det, fastholder Søren Virenfeldt. Ifølge kommissioriet for arbejdsgruppen skal den nye struktur træde i kraft i august 2004.