Farsø

Farsø-fremgang

Sparekassen Farsø fik nyt bestyrelsesmedlem

FARSØ:Naturkatastrofer, krig og terror. Toft H. Kristensen, formand for Sparekassen Farsø, trak indledningsvis de store linier frem i sin beretning på repræsentantskabsmødet for at minde om danskernes ubetydelige problemer i relation til disse forhold. Men ellers var hans beretning i sagens natur primært rettet mod årets gang i sparekassen, og han sammenfattede det kort: - I vort virkeområde har 2004 kun budt på gode og fornøjelige ting. Vi har fremgang på næsten alle områder, sagde Toft H. Kristensen og fremhævede, at ud- og indlån var steget, det samme var gebyrindtægterne, sparekassen havde fået flere kunder, at der var kommet "flere varer på hylderne", ligesom antallet af medarbejdere var blevet øget. - Vi er godt på vej til at indfri vore vækstmål - indlagt i vores Imagine 2005 plan. Da de blev skrevet for godt tre år siden, fandt nogle målene for rimeligt ambitiøse, men det ser ud til, at vi når dem, konstaterede formanden. Medspiller Han havde endvidere bemærkninger til bl. a. sparekassens rolle i den lokale udvikling: - Vort slogan, at vi sætter ting i sving, er noget vi mener helhjertet. Der er mange eksempler på dette. Jeg vil blot nævne nogle få. Vi har via Farsø Udviklingsselskab været en væsentlig medspiller, så vi nu kan se en ny produktionsvirksomhed på Søndergården. En virksomhed, der kan være med til at understøtte beskæftigelsen og fremgang i vort virkeområde, sagde Toft H. Kristensen. I den forbindelsen nævnte han også, at sparekassen har været fødselshjælper til Vækstcenter Vesthimmerland, ligesom han omtalte, at Projekt "Farsø Bymidte" nu er så langt fremme, at det første spadestik tages i næste uge. - Et projekt, vi har understøttet både finansielt og med personlige ressourcer. Vi tror og håber på, at dette kan være med til at hjælpe hele vort lokalsamfund, nemlig som et attraktiv sted både for turister og for folk, der kunne tænke sig at flytte til Vesthimmerland. - Og som noget helt nyt arbejder vi i øjeblikket med at etablere projekt "Innovationsforum Farsø". Det handler om at skabe et innovationsforum, som skal være nytænkende/nyskabende og styrke Farsø Kommune som et attraktivt udviklings- område med større udnyttelse af de ressourcer, området besidder, sluttede formanden. Godt resultat På repræsentantskabsmødet var der endvidere regnskabsberetning ved direktør Mogens Jensen, og han kunne fortælle om et særdeles godt resultat. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE opnåede Sparekassen Farsø et overskud på 20,4 mio. kr. efter skat, og når dette beløb tillægges egenkapitalen, er den oppe på 240,3 mio. kr., og sparekassens solvensprocent er på 12,8 mod lovens mindstekrav om otte påct. På repræsentantskabsmødet, der blev holdt i sparekassens lokaler, var der valg til bestyrelsen, og det gav nyvalg til Lars Justesen i stedet for Vagn Liltorp. Han har været medlem af bestyrelsen siden 1997 men faldt for aldersgrænsen på 65 år.