Lokalpolitik

Farsø Kommune opretter debatforum

Internettet skal være med til at sætte debatten om kommunestrukturen i gang

FARSØ KOMMUNE: Hvem skal Farsø ”giftes” med? Og skal Farsø Kommune overhovedet lægges sammen med andre kommuner? Debatten om den fremtidige kommunale struktur er skudt i gang, og der er mange meninger om sagen. Mange vælger at give deres mening via læserbreve i aviserne eller ved at deltage i politiske møder, men der er sikkert mange, der ikke har lyst eller evner til at deltage i debatten på den facon. Men der er naturligvis andre måder at debattere på i denne moderne verden, hvor mange har adgang til en pc og internettet. Farsø Kommune har således oprettet et såkaldt debatforum på internettet på adressen www.farsoekom.dk/debat. Her kan man ganke gratis blive oprettet som medlem ved at klikke sig ind på siden. Man bliver derefter ledt gennem de forskellige menuer, og så er ordet for så vidt ganske frit. Der er dog regler, som skal overholdes - blandt andet inden for racisme og injurier - og så skal man jo naturligvis holde sig til de regler, der er for god tone i normale læserbreve. I første omgang er det indlæg fra borgmester H.O.A. Kjeldsen og Strukturkommissionens formand Johannes Due, der ligger på det kommunale debatforum, men det er meningen, at alle de borgere i kommunen, der har lyst, skal kunne komme til orde på hjemmesiden. Kommunerne landet over skal komme med deres bud inden 7. april i år, så der er faktisk ikke ret lang tid til at debattere. Farsø Kommune opfordrer da også kraftigt til, at man bruger det nye debatforum i så høj grad som muligt. Kommunens debatforum er tænkt som et eksperiment, men der er planer om at gøre hjemmesiden permanent til gavn for den lokale debat. Det kunne for eksempel være Farsøs kommende bymidte, der skulle til debat, og i princippet er der ingen grænser for, hvad der kan debatteres på siden - sålænge man holder sig inden for de kommunale rammer, og man overholder de gældende regler. Der er i øvrigt debatmøde om den kommunale struktur mandag 23. februar, og stedet er Hotel Farsø.