Farsø sætter skatten ned

Samtidig har kommunen fået støtte som "særligt vanskeligt stillet"

NORDJYLLAND:- Det virker utroligt provokerende. Borgmesteren i Hadsund, Karl Christensen (S), lægger ikke fingrene imellem, når han skal karakterisere byrådskollegerne i Farsø. De to kommuner er de eneste i Nordjylland, hvor der er udsigt til ændret kommuneskat i 2004: I Farsø er der indgået forlig om at sænke skatteprocenten fra 22,1 til 22,0. Og i Hadsund er borgmesteren parat til at bruge sit socialdemokratiske flertal til at forhøje skatten fra 20,2 til 20,7. Dét, der provokerer borgmesteren i Hadsund, er, at Farsø sænker skatten og samtidig har fået tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. - For mig virker det meget, meget mærkeligt, at man på samme tid kan opnå støtte fra denne pulje og så sænke skatten. Puljen er mig bekendt tiltænkt kommuner, der har behov for ekstra penge til at holde skruen i vandet. I stedet sender politikerne i Farsø nu på en måde tilskuddet ud til borgerne i form af en skattenedsættelse, mener Karl Christensen. Borgmesteren i Farsø, H. O. A. Kjeldsen (V), forstår slet ikke kollegaens forargelse: - Vi er vanskeligt stillet, primært i kraft af vore store sociale udgifter, siger han. Tilskuddet til Farsø er på halvanden mio. kr. Og, som H. O. A. Kjeldsen udtrykker det, "der er jo mange andre kommuner, der har fået betydeligt større tilskud". 10 mio. i kassen Hadsund har ikke opnået status som særligt vanskeligt stillet. Når borgmesteren - i øvrigt trods skarpe protester fra oppositionen i byrådet - lægger op til at forhøje kommuneskatten (som i år er Nordjyllands laveste), er forklaringen, at der i modsat fald ville blive brug for store besparelser: - Alternativet til at sætte skatten op er, at vi skærer så meget i det kommunale serviceniveau, at det er uacceptabelt, siger han. I Farsø kan borgerne se frem til, at der bruges ca. halvanden mio. kr. mere på det sociale område. - Vi sikrer de ældre en bedre omsorg, og samtidig styrker vi vores familieafdeling yderligere, siger H. O. A. Kjeldsen. Det er familieafdelingen, der tager sig af familier med problemer. Afdelingen har i de seneste måneder været stærkt i søgelyset. Farsø har med borgmesterens ord "en ganske pæn likviditet". Samtidig med at der afsættes flere penge til det sociale område kan kommunalpolitikerne i Farsø i de kommende år holde kassebeholdningen på over 10 mio. kr.