Skolelukninger

Farsø Skole på dumpegrænsen

Tal fra Undervisningsministeriet viser meget lavt karaktergennemsnit i Farsø

FARSØ:Farsø Skole skal prise sig lykkelig for, at en undervisningsinstitution ikke kan gå til afgangseksamen. For hvis det var tilfældet, havde Farsø Skole nok fået en ordentlig omgang med spanskrøret for derefter at blive dumpet. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser nemlig, at Farsø Skole hører hjemme i den grimme ende af tabellen, når karaktergennemsnittet for samtlige danske folkeskoler regnes ud. Tallene er baseret på afgangseksamen i 9. klasse år 2002, og her ligger Farsø Skole med et karaktergennemsnit på 7, 82. Det placerer skolen som nummer 1.112 ud af i alt 1.489 skoler. - Ja, det lyder jo ikke særlig sjovt, indrømmer formanden for børne- og kulturudvalget i Farsø Kommune Søren Virenfeldt (UP). - Det kunne jo tyde på, at man skal til at kigge på kvaliteten af den undervisning, der gives. Det betyder i hvert fald, at vi skal have undersøgt, hvorfor vi ligger så tæt på bunden, mener Søren Virenfeldt. Fanden på tavlen Men det bliver måske ikke aktuelt at sætte de store undersøgelser i gang for at finde årsagen til den lidet flatterende placering. Søren Virenfeldt behøver kun at spørge Karin Havemose. Hun er formand for skolebestyrelsen ved Farsø Skole, og hun mener, at der er flere faktorer at tage hensyn til, inden man maler fanden på tavlen. - Vi har nogle forskellige grupper på skolen, der nok kommer til udtryk i undersøgelsen, siger Karin Havemose. - Vi har jo både almindelige klasser, erhvervsklasser og tosprogede elever. På Farsø Skole prøver vi at gøre plads til alle, og eleverne kommer også fra en blandet befolkningsskare, og det kan nok aflæses i resultaterne, mener Karin Havemose, der ikke frivilligt lader sig sende i skammekrogen på skolens vegne. - Man skal huske på, at det er første gang, man har lavet sådan en grundig undersøgelse, påpeger hun. - Så vi savner selvfølgelig et sammenligningsgrundlag. Og jeg vil da påstå, at undersøgelsen siger mere om en specifik årgang end selve kvaliteten af undervisningen. Hvis man skal have det reelle billede af undervisningens kvalitet, skal man til at tjekke karakterer mange år tilbage i tiden, siger Karin Havemose. Skolen er en kolos Mandag aften er der være debat på Farsø Skole. Lærere, ledere, forældre og interesserede skal diskutere forslagene til den nye skolestruktur i Farsø Kommune. Og Søren Virenfeldt mener ikke, at det er usandsynligt, at Undervisningsministeriets tal kommer til at sætte sit præg på mødet. - Det gør i hvert fald debatten mere aktuel, mener han. - Meget af det, man læser om skolestrukturen i avisen, handler om tal. Og baggrunden for debatten er da også økonomisk. Men sagen er den, at vi ikke må bruge flere penge, end vi gør nu. Så målet er naturligvis at højne kvaliteten for de penge, vi har nu, hvilket vi bl.a. sigter imod med en ændret ledelsesstruktur og selvstyrende teams, siger formanden for børne- og kulturudvalget. Og den er Karin Havemose helt med på. Selv om hun indrømmer, at skolevæsenet af og til kan være en tung størrelse at danse med. - Folkeskolen er en kolos, der er svær at flytte, siger hun. - Men skolestrukturen er første skridt i en udvikling, der sigter imod mere teamarbejde og større selvbestemmelse. Og det skulle gerne udmønte sig i en større indflydelse på ens egen hverdag for både personale og elever. Og det tror jeg vil smitte af på kvaliteten. For når man føler, at man har noget at sige og indflydelse, får det en positiv virkning på kvaliteten, mener formanden for skolebestyrelsen ved Farsø Skole.