Agger

farsø

I DAG 8 Klubhuset, Farsø: Start på Seniorklubbens løvspringstur til bl.a. Hanstholm og Agger Tange. 10-17 Stenaldercentret, Ertebølle: Åbent. 11-17 Herregården Hessel, Hvalpsund: Åbent. 19.30 Farsø KFUM HK's lokaler, Dr. Ingrid Hallerne, Farsø: Håndboldens Venner holder ekstraordinær generalforsamling. I MORGEN 19 Klubhuset, Farsø: Banko.