Lokalpolitik

Farsøs nye bymidte er tegnet i Aalborg

Å-Gruppen stemte imod - resten af kommunalbestyrelsen var for projekt nummer to

FARSØ:Det bliver arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue fra Aalborg, som i samarbejde med Farsø Kommune skal stå for Farsøs nydesignede bymidte. Det blev klart på onsdagens møde i byrådet, hvor man skulle tage endelig stilling til, hvordan Farsøs bymidte skal se ud. Som de fleste læsere vil vide, var der tre projekter til afstemning, og indstillingen fra underudvalgene har hele tiden været klar. Projekt nummer to er det bedste. Å-Listen med Carlo Nielsen, Kirsten Moesgaard og Thorkild Fransgaard kunne dog slet ikke gå ind for nogle af de tre tilstedeværende projketer, og der blev sendt stærke advarselssignaler fra Thorkild Fransgaard (Å): - Vi har slet ikke behov for et sådant projekt. Prøv at se hvordan det er gået andre byer, hvor der er flyttet parkeringspladser væk fra bymidten. - Hvis man flytter parkeringspladserne væk fra bymidten, er jeg sikker på, at det vil blive til skade for handelslivet. - Faktisk er jeg bange for, at hvis vi går i gang nu, så dør vores by, sagde Thorkild Fransgaard. Riv Nørregade 23 ned Han fik - ikke overraskende - opbakning fra Carlo Nielsen (Å), der også advarede mod at kaste byen ud i projektet. - Lad os nu vente og se, hvad amtet vil med en eventuel omfartsvej, inden vi begynder på dette hér. Jeg er bange for, at en omfartsvej vil kvæle handelslivet her i byen. I stedet for at bruge en masse penge på bymidten skulle man hellere få en aftale om at finde penge til at nedrive Nørregade 23. Det ville forskønne bymidten, sagde Carlo Nielsen. Niels Krebs Hansen (C) havde ingen problemer med at gå ind for projekt nummer to, men han havde dog betænkeligheder. - Vi skal have handelsstandsforeningen med lige fra starten i projektet, og det er også vigtigt, at Farsøs borgere er inddraget. Hvad med omfartsvejen? Niels Krebs Hansen var også betænkelig med hensyn til den tunge trafik ind gennem byen, og han ønskede en afklaring omkring en eventuel omfarts- eller ringvej. Venstre havde ingen problemer med at gå ind for vinderforslaget. Som Kaj Wisti Lassen (V) udtrykte det: - Forslag nummer to er Vesthimmerlands tankegods. Opbakningen fra den socialdemokratiske byrådsgruppe manglede heller ikke, og for viceborgmester Palle Jensen (A) var der ingen tvivl om, at det vindende forslag var det bedste.