EMNER

farstrup erklæringen

[ I forbindelse med valgkampen efteråret 2005 satte NORDJYSKE Medier spidskandidaterne fra samtlige partier stævne på Farstrup Skole. [ De skulle diskutere fremtiden for de 70.000 beboere i landdistrikterne i Aalborg Kommune. [ Resultatet blev: [ Der skal udarbejdes en landdistriktspolitik. [ Borgmester Henning G. Jensen skriver til landsbyerne, at politikerne gerne vil samarbejde om en sådan politik. [ Landsbyerne inviteres til møde i 1. kvartal af 2006. [ Landsbyerne skal selv gøre en indsats. [ De opfordres allerede nu til at beskrive, hvor deres styrker og svagheder ligger, og hvilke muligheder og begrænsninger de har. [ Landsbyerne opfordres til at komme med forslag til løsninger og nye initiativer. [ Det politiske ansvar for landdistriktspolitikken placeres i 2006 politisk. [ Landdistriktspolitikken træder i kraft fra januar 2007. Den er indtil videre otte måneder forsinket.