Farstrup fortsætter med flere IT-kurser

Interessen er helt i top

Skolevæsen 17. september 2002 08:00

FARSTRUP: At dømme efter den interesse, som beboerne i Farstrup udviser overfor Den Digitale Landsbys tilbud om VUC-kurser i IT, ser projektet ud til at blive en gedigen succes. I sidste skoleår kunne DDN-landsbyen samle ca. 120 kursister til i alt syv hold, som alle blev afviklet på Farstrup Skole. - Dette var et utroligt flot resultat af første års indsats i Den Digitale Landsby, og man kunne måske forvente, at behovet for IT-undervisning i Farstrup var opfyldt. Men kursisterne strømmer fortsat til DDN-landsbyens VUC-kurser i forskellige IT-færdigheder, fortæller rektor Martin Bodilsen fra VUC i AarS. - Til informatik-kurset er der 17 tilmeldinger, og tre er på venteliste, så her vil vi arbejde på at lave en dublering på et senere tidspunkt. Edb basis og trin 1 har 14 tilmeldte og her er 3 ledige pladser, mens Edb-flex har 12 tilmeldte og 5 ledige pladser. Med baggrund i den forsatte tilstrømning er vi begyndt på tilmeldingerne til nye hold, som planlægges at starte efter efterårsferien. det gælder edb hjemmeside layout edb trin 1. Vi forventer stor interesse for at lære at lave hjemmesider, dels fra enkeltpersoner men også fra foreningslivet i området, siger VUC-rektoren, supplerer rektor. - Vi ville også gerne tilbyde andre kurser i forbindelse med Den Digitale Landsby. Således havde vi tilbudt dansk for folk, som synes, at "bogstaver driller", og som derfor har brug for lidt træning i læse- og stavefærdigheder. Der er dog endnu ikke så mange, der har ønsket at tage imod dette tilbud, men vi holder det fortsat åbent. Heller ikke et kursus i engelsk kunne vi få etableret i år, men vi håber på et senere tidspunkt at få skabt samling om lokale tilbud i voksenuddannelse i andre fag end EDB, tilføjer Martin Bodilsen. Vesthimmerlands HF & VUC har i øvrigt udpeget lærer Ruth Jacobsen som VUC-koordinator på kursustilbuddene i landsbyerne i Vesthimmerland. Hun er ny på denne post men har baggrunden i orden, idet hun har været ansat ved VUC siden starten i 1978.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...